rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | oktober 2021

Agenda

26 feb
t/m
8 mrt

Rapportgesprekken

29 mrt
t/m
1 apr

Goede vrijdag en 2de Paasdag, leerlingen vrij

3 apr

Open dag

9 apr

Studiedag

10 apr

Schoolfotograaf

Samenwerking met schoolmaatschappelijk werk

Wekelijks is onze schoolmaatschappelijk werker 'Lyke Lagerwey' op school aanwezig. Zij komt in de klas, kent inmiddels al veel kinderen en spreekt de leerkrachten. Sommige ouders hebben soms in overleg met de leerkracht of IB-er of op eigen initiatief contact opgenomen met haar en zijn in gesprek gegaan.
We willen als school de samenwerking optimaliseren en samen met SMW plannen we voor de startende leerlingen van groep 1/2 een huisbezoek. De schoolmaatschappelijk werker maakt een afspraak met de ouders nadat het kind gestart is op school. Na 6 weken maakt de leerkracht een gezamenlijke afspraak voor een evaluatiegesprek op school met ouders en SMW.
We zien hierin een prettige samenwerking.

Team OBS de Rietendakschool
Huiswerkbegeleiding 2021

Gezonde voeding

Sinds dit schooljaar eten en drinken de kinderen elke dag 2x op school. Het is prettig om samen te kunnen eten met de klas. Veel kinderen hebben gezonde voeding in hun broodtrommel. Toch zien wij steeds vaker minder gezonde voeding in de broodtrommels verschijnen. Zo zien we soms pizza, kaasbroodjes, snoep en koek. Op school willen wij gezonde voeding promoten. We willen u daarom vragen uw kind gezonde voeding mee naar school te geven. Denkt u hierbij aan: Groente, fruit, boterhammen enzovoort. Wilt u uw kind toch pizza, kaasbroodjes en snoep geven? Dan vragen wij u dit thuis te geven. Op school eten we dit niet. Via onderstaande link vindt u meer informatie over gezonde voeding op school:

https://www.opvoeden.nl/gezonde-voeding-207

grades-g55b4a9b9d_1280

Nieuws uit groep 4

Muziekles

De afgelopen weken hebben de kinderen muziekles gehad van juf Ragnhild. Zij is met de kinderen bezig geweest met ritme. Een ritme klappen op hun eigen naam of een ritme laten horen op een muziekinstrument. Daarnaast zijn we in de klas ook bezig met het liedje van de Kinderboekenweek. Dit liedje heet ‘Worden wat je wil’ en is van Kinderen voor Kinderen. Het liedje gaat best snel en het dansje ook, maar de kinderen dansen en zingen vrolijk mee.

Spelling

Inmiddels kennen de kinderen al vijf categorieën:
  1. Ik had u al verteld dat we bezig zijn met de hakwoorden; ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Speciaal hakwoord; daar mag geen u tussen (melk, tulp, twaalf)
  2. Zingwoord; net als ding-dong.
  3. Luchtwoord; korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
  4. Plankwoord; daar mag geen g tussen.
  5. Eer-oor-eurwoord; eer-woord, ik schrijf ee. Oor-woord, ik schrijf oo. Eur-woord, ik schrijf eu. Eel-woord, ik schrijf ee.
Elke dag worden de categorieën herhaald en geoefend in een oefendictee.

Spelletjes

Wat zijn wij gek op spelletjes in de klas. We doen weleens spelletjes uit de kast of uit de rekenkist. Maar we zijn ook gek op commando pinkelen. Vraagt u maar eens naar commando cheeseburger of commando vlaggetje. Ook doen we een vorm van galgje. Juf bedenkt een woord en zet streepjes _ _ _ _ op het bord. De kinderen krijgen 12 kansen (streepjes IIII) om letters te raden en zo achter het woord van juf te komen. Tot nu toe winnen meestal de kinderen, maar juf heeft ook een keer gewonnen.

Groetjes,

Juf Kelly

Nieuws uit groep 5

De herfstvakantie komt in zicht. Nog één week werken en het eerste deel van het jaar zit er op. Er wordt erg hard gewerkt in groep 5. We zijn druk bezig met het eigen maken van de nieuwe methodes en dit gaat steeds beter. Over de doelen waar we aan werken krijgt u nog een aparte mail.

Vorige week vrijdag zijn wij samen met groep 6 begonnen aan een groepsdoorbrekend creatief circuit. Bij juf Monique leren de kinderen een dans, bij meester Thomas en meester Ahmed wordt er gekleid en bij meester Tim worden de beginselen van het programmeren aangeleerd. Wij merken dat iedereen hier erg enthousiast over is.


Deze week is ook de kinderboekenweek met het thema 'worden wat je wil' gestart. Een leuke en feestelijke opening met de juffen en meesters verkleed in de meest uiteenlopende beroepen. In de mail van juf Linda heeft u hier meer over kunnen lezen.

Tot slot hebben we de eerste beloning van onze leesmeter behaald. Er is genoten van een half uur extra buitenspelen. Op naar de volgende beloningen.

Komende vrijdag hebben we ook nog de disco!
Denkt u eraan dat deze van 18:30-20:00 uur is en dat de leerlingen 1,50 meenemen en wellicht nog iets extra’s voor snoepjes of anders lekkers?

groep 6

Deze week hebben wij vooral bij de rekenen de doelen herhaald. Grote keer en deel sommen en het klokkijken digitaal en analoog stonden wederom op het programma. Kinderen die de doelen al wel beheersen kunnen op hun eigen rekenplein en in de digitale software verder werken.

Wat een leuke muziekles van juf Jelse. Heeft u het geluidsfragment al gehoord in de parro app?

Aankomende maandag staat er na schooltijd een studiemiddag voor ons als team gepland met het onderwerp rekenen. Samen gaan wij kijken hoe wij de nieuwe methode nog beter kunnen implementeren en inzetten met als uitgangspunt een mooie doorgaande lijn!

Wat fijn om te zien dat veel kinderen een horloge zijn gaan dragen!

De eerste toets wereldzaken en topo zit erop. Het was best een lastige toets. Maar we zullen de toets morgen bespreken!

Maandag 11 oktober volgt de eerste toets van natuurzaken.

De eerste kinderen hebben zich al ingetekend voor het houden van een boekbespreking. Hier krijgt uw kind een formulier voor mee met tips. Op dit formulier staat ook de datum wanneer de boekbespreking gehouden moet worden.

Morgenmiddag volgt ronde 2 van de creatieve workshops, wij hebben er weer zin in! En dan op naar de avond DISCO! De disco begint om 18.30 en is om 20.00 afgelopen. Ik wil graag dat alle kinderen om 20.00 binnen opgehaald worden door de ouders. 

Groeten juf Jelse en  juf Monique

wacky-g0f5d6000c_1280

Hoe gaat het in groep 7/8?

Alweer bijna vakantie. Nog een weekje en dan hebben we alweer een hele periode flink gewerkt!
Komende vrijdag nog een gezellige weekafsluiting met de disco!
Denkt u eraan dat deze van 18:30-20:00 uur is en dat de leerlingen 1,50 meenemen en wellicht nog iets extra’s voor snoepjes of anders lekkers? Maandag starten we met de agenda's en het leren plannen!

We hopen binnenkort nieuws te krijgen over de kinderpostzegels. Met name welk bedrag we hebben opgehaald. In de klas heb ik een snelle rekensom gemaakt en komen we ongeveer uit op 3000,- !!

Afgelopen week zijn we druk bezig geweest met de volgende vakken: Wereldzaken – hierin zijn we begonnen in groep 7 met alles wat te maken heeft met Europa. Voor groep 8 is dat een onderwerp waar we al best veel over weten : het zonnestelsel.

Tijdzaken – hierin zijn we in groep 7 begonnen met alles over de Grieken en de Romeinen.
In groep 8 hebben we het gehad over de Wereldoorlogen.

Spelling
Met spelling zijn we druk bezig met de dictees. De methode geeft aan dat de dictees en het nabespreken hiervan en het vinden van de juiste categorieën het belangrijkste is.
Dit gaat in combinatie met ons opzoekboekje al erg goed en het zit er al goed in!

Taal
Met taal zijn we bezig met een hoofdstuk over familie in groep 7 en met televisie in groep 8.
We hebben volgende week een week waarin we nog met de woordenschat oefenen voordat we beginnen met de toets die op vrijdag staat gepland. Daarna gaan we creatief met de lessen aan de slag bij dit thema.

Rekenen
Ik ben erg tevreden over de rekentoets! Iedereen heeft hierin erg goed zijn of haar best gedaan!
We zijn komende week tot aan de herfstvakantie nog bezig met het herhalen van de onderdelen die nog niet zo goed gingen op de toets. Zo kunnen we na de herfstvakantie rustig starten met het volgende blok.

Engels
Met Engels zijn we bezig geweest met het thema: meeting people.
Alles wat te maken heeft met vrienden en familie ontmoeten.
Ik heb afgelopen maandag met de leerlingen de samenvatting doorgenomen zodat ze wat beter weten wat ze kunnen leren. De toets is aanstaande maandag.

Volgende week hebben we een gastles.
Er komt een overlevende van de oorlog haar verhaal vertellen in de klas.
Daarna hebben we een gedenksteenlegging en mogen we samen een steentje leggen bij een herdenkplaats in Apeldoorn. Dit is 3 minuten lopen van school en dus mooi dichtbij.

De datum van de zwemchallenge staat op woensdag 24 november!
We kijken er erg naar uit om dan richting Malkander te gaan.
Dit zullen we samen op de fiets gaan doen, misschien vast fijn om te weten zodat iedereen dan op de fiets mee kan.

Huiswerk en spreekbeurten/boekbesprekingen beginnen ook na de herfstvakantie.
De maandag na de herfstvakantie zullen we de lootjes voor Sinterklaas vast doen.
Zo heeft iedereen rustig de tijd voor een mooie suprise!

Mochten er ergens vragen of onduidelijkheden over zijn, dan hoor ik dat graag via Parro, mail of door me even aan te spreken op het plein na schooltijd.

Met vriendelijke groet,

Juf Naomi


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...