rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | oktober 2020

Agenda

27 mei
t/m
7 jun

Toetsweek

28 mei
t/m
31 mei

Avondvierdaagse Ugchelen

12 jun
t/m
14 jun

Kamp groep 8

20 jun

Studiedag

21 jun

Sterrenshow

Leerlingarena

Op 29 september hebben wij een leerlingarena gehouden. Uit elke groep werden twee leerlingen gekozen. Deze leerlingen mochten met juf Loeke, juf Marielle, juf Shirley en juf Petra in gesprek over het doel van de afgelopen periode. Dit doel ging over de kanjertraining in de groepen. Leerlingen hebben verteld hoe dit gaat bij hun in de groep en wat zij er fijn aan vinden en wat zij minder fijn vinden. De kinderen geven aan dat ze zich veilig voelen in de klas. Tijdens de kanjertraining doen zij het liefst de spelletjes. Het werken in het werkboek vinden zij minder leuk. Ze zouden graag 3 tot 4 keer kanjertraining willen hebben in de klas. De kinderen gaven aan dat ze het fijn vonden om in te checken. Zo kunnen ze de klas laten weten hoe ze zich voelen als ze dat willen. Buiten vinden de kinderen het soms lastiger zich aan …

Meer lezen

Wachtvakken schoolplein


Meer lezen

Basisscholen in gemeente Apeldoorn kiezen voor roetveegpieten

Apeldoorn kiest definitief voor de roetveegpiet als helper van Sinterklaas. Burgemeester en wethouders en de drie grote schoolbesturen in Apeldoorn ondersteunen van harte de eigentijdse roetveegpiet. De Stichting Apeldoornse Sinterklaas Intocht is dezelfde mening toegedaan.   Op veel scholen was vorig jaar al de keuze gemaakt om alleen nog roetveegpieten op school uit te nodigen. Ook voor alle Leerplein055-scholen geldt vanaf dit jaar dat alleen de roetveegpiet zal worden ingezet bij de Sinterklaasviering.   De coronamaatregelen hebben dit jaar ook invloed op het Sinterklaasfeest. Ons bestuur heeft  op basis van de huidige situatie het volgende besloten:  Leerplein055-scholen mogen –rekening houdend met de dan geldende maatregelen én binnen de mogelijkheden van het schoolgebouw en het schoolplein- het Sinterklaasfeest voor de kinderen organiseren.   Sinterklaas en zijn helpers moeten anderhalve meter afstand kunnen houden tot elkaar en tot teamleden en andere volwassenen.  Voor het Sinterklaasfeest zijn dit jaar alleen de leerlingen uitgenodigd. Ouders kunnen er dit jaar niet bij aanwezig zijn: dit geldt ook voor het aankomstmoment van Sinterklaas.  Leerplein055-schoolteams blijven aan …

Meer lezen

Nieuwe schoolplein

In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat in de herfstvakantie gestart zou worden met de aanleg van het nieuwe schoolplein. Helaas komt er wat vertraging vanwege het afgraven van de grond tussen de bomen. Dit mag minder diep dan gedacht werd. Samen met de gemeente gaat de aannemer op zoek naar een oplossing. We hopen dat zij zo snel mogelijk kunnen starten.

Meer lezen

PSZ Heezehummels

Deze week hebben de peuters gekeken wat de vogels eten. Samen hebben wij het voer ontdekt.
Vullen en legen is een leuke activiteit de kinderen wisten niet van ophouden. Ook leuk om thuis eens te proberen
Groetjes Samantha, Mariska en José

Meer lezen

Nieuwe boeken op school

Afgelopen schooljaar zijn de leesboeken op school goed bekeken en is er gekeken waar er behoefte is voor nieuwe boeken. Er is een grote opruiming geweest en daarvoor in de plaats heeft elke klas nieuwe boeken gekregen. De leerlingen zijn erg enthousiast en willen maar al te graag alle boeken lezen. Het is mooi om te zien dat kinderen het leuk vinden om te lezen en even kunnen verdwalen in de verhalen.

Meer lezen

Groep 2

N.a.v de kinderboekenweek hebben we de afgelopen weken gewerkt over het thema 'Toen en Nu' . De kinderen waren met de tijdmachine in de tijd van de ridders en kastelen beland en maakten zwaarden en schilden en speelden het spel. Het begrip 'tijd ' van vroeger en nu hebben ze geoefend met de klok, de dagen van de week, de dagindeling, de timetimer, de stopwatch, de verjaardagskalender en de wekker. Bijna alle kinderen kennen de dagen van de week, het dagritme, de seizoenen en sommige al wat maanden. We hebben ook naar dingen van vroeger gekeken zoals een hele oude telefoon met een draaischijf. We hebben afgelopen maandag een leuke gastles gehad over muziek maken. We gingen ritmes klappen en stappen en muziekinstrumenten bekijken, hun namen leren en ze mochten verschillende instrumenten uitproberen. Volgende week krijgen we nog een keer een muziekles. Volgende week werken we ook nog over tijd, …

Meer lezen

hoe gaat het in groep 3?

We zijn begonnen  aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun woordenschat en kennis van de wereld uit.  Thema kern 2: Dag en nacht In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts. Letters en woorden lezen in kern 2 …

Meer lezen

Groep 4 en de kinderboekenweek

De Kinderboekenweek staat in het teken van vroeger. Wat gebeurde er toen? In groep 4 is het eerste boekje over vroeger al voorgelezen. Dit boekje ging over Bach. Hoe werd deze componist zo beroemd geworden? We hebben muziek geluisterd en er kwam ook iemand op school om muziekles te geven. Aankomende maandag komt zij nog een keer. We leren op de goede maat te klappen, te spelen op een muziekinstrument en we maken kennis met de verschillende instrumenten. We kijken er naar uit dat ze maandag weer bij ons in de klas komt! Deze week zijn we begonnen met een kinderboek Man op de maan. Dit boek gaat over Neil Armstrong. Hoe was het om op de maan te landen? Waarom vliegt alles in de raket wanneer ze buiten de dampkring zijn? We hebben zelf al mooie raketten getekend. Binnenkort krijgen de kinderen hun mooie raket mee naar huis zodat …

Meer lezen

Nieuws uit groep 5/6

De kinderen hebben de eerste weken keihard gewerkt en je kan nu al zien dat de leerlingen gewend raken aan de structuur en werkwijze in de klas. Het werken met de weektaak en het van te voren bepalen van de lesdoelen verloopt steeds soepeler. We zijn erg trots op de leergierigheid van de leerlingen. Dit zijn de doelen voor de komende periode: Groep 5: Met rekenen zijn de doelen: ** Wegen met een personenweegschaal, ** Plus - en minsommen met nullen, ** Bepalen welke keersommen en deelsommen bij elkaar horen. ** Getallen tot 1000 maken en splitsen, ** Een som als 16x17 uitrekenen door te splitsen en ** Bepalen welke som bij een verhaaltje of plaatje hoort. Met taal zijn de doelen: ** Voorzetsel, ** Telwoorden, ** Luisteren en aantekeningen maken, ** Bijvoeglijk naamwoord** Woordenschat met het thema: Het menselijk lichaam, Natuur en weer en Moeilijke woorden.        …

Meer lezen

Nieuws uit groep 7/8

De eerste toetsen van Engels en natuur zijn gemaakt. De toetsen van natuur waren wat lastiger dan Engels, maar ook daarin zullen we fanatiek blijven oefenen. Met huiswerk maken zijn er meerdere leerlingen die donderdag of maandag tot uiterlijk kwart over 3 blijven zitten voor het maken van huiswerk. Zoals u in de mail heeft kunnen lezen hebben we extra afspraken gemaakt over de omgang in de klas. We staan uiteraard voor veiligheid voorop in de klas en ik hoop dat we dit samen kunnen realiseren. Afgelopen week is er kort een voorlichting geweest over de VO scholen. Mocht u informatie hebben gemist of terug willen kijken welke scholen zich hebben voorgesteld, op de website www.vo-apeldoorn.nl zijn alle presentaties van de scholen en het filmpje over het voortgezet onderwijs vanaf 8 oktober terug te kijken. Afgelopen maandag is de eerste muziekles gegeven en komende maandag volgt de tweede. Erg leuk om te …

Meer lezen
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...