Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een papieren versie van de jaarkalender  uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind tweewekelijks (op vrijdag) een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op dit overzicht ook opgenomen worden.

Hieronder vindt u het vakantieoverzicht voor het schooljaar 2018-2019:

Herfstvakantie:22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie:

 

Voorjaarsvakantie

24 december 2018 t/m  4 januari 2019

25 februari t/m 1 maart 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Pasenzondag 21  april en maandag 22 april 2019
Koningsdag:27 april 2018
Meivakantie:19  april t/m 3 mei 2019
Margedagen:Dinsdag 25 september 2018
Pinksteren:

Eerste Pinksterdag 9 juni en tweede Pinksterdag 10 juni 2019

 

Zomervakantie: 22  juli t/m 1 september 2019

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W, www.minocw.nl. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt geen rechten aan deze planning ontlenen.