Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een overzicht uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op dit overzicht ook opgenomen worden.

Hieronder vindt u het vakantieoverzicht voor het schooljaar 2017-2018:

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 22 oktober 2017

Kerstvakantie:

 

Voorjaarsvakantie

25 december 2017 t/m 7 januari 2018

 

26 februari t/m 2 maart 2018

Goede Vrijdag 30 maart 2018
Pasen zondag 1 april en maandag 2 april 2018
Koningsdag: 27 april 2018
Meivakantie: 30 april t/m 13 mei 2018
Pinksteren: 21 mei 2018
Zomervakantie: 16 juli t/m 26 augustus 2018

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W, www.minocw.nl. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.