Brede School

Onze school is onderdeel van Brede School Zuidwest. In het kader van de brede school worden onder en na schooltijd tal van activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: de straatspeeldag, een schildercursus, muzieklessen, themabijeenkomsten voor ouders etc.

Er worden activiteiten aangeboden voor kinderen in de voorschoolse – en de basisschoolperiode, de jongeren, buurtbewoners en de ouders. Ouderparticipatie is vanzelfsprekend. De Brede School ontwikkelt zich tot een buurtbrede voorziening. In de organisatie werken instanties op inspirerende wijze samen. Het doel is: samenhang in de buurt bevorderen. Dat betekent niet alleen organiseren vóór, maar ook mét bewoners uit de buurt. Ondanks de bezuinigingen die de gemeente moet toepassen, hebben alle partners van Brede School Zuidwest gezamenlijk het plan opgevat om de activiteiten zo goed mogelijk voort te zetten. Wij vinden het ook belangrijk om als school, laagdrempelig te zijn voor de buurtbewoners. Zo worden de omringende buren ook uitgenodigd voor leuke activiteiten die op school georganiseerd worden.