Huiswerk

In de midden- en bovenbouw krijgen de kinderen huiswerkopdrachten. Deze  beginnen eenvoudig, maar worden in groep 7 en 8 uitgebreid. Het gaat hier om het leren van de tafels van vermenigvuldiging, moeilijke woorden, topografie, de voorbereiding van een spreekbeurt, een boekbespreking, -materiaal verzamelen voor werkstukken en dergelijke. Aan het begin van het schooljaar wordt de kinderen in de bovenbouw geleerd een agenda te gebruiken en het huiswerk te plannen. Dit alles ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.