Huiswerk

In de midden- en bovenbouw krijgen de kinderen huiswerkopdrachten. Deze  beginnen eenvoudig, maar worden in groep 7 en 8 uitgebreid. Het gaat hier om het leren van de tafels van vermenigvuldiging, moeilijke woorden, topografie, de voorbereiding van een spreekbeurt, een boekbespreking, -materiaal verzamelen voor werkstukken en dergelijke. Aan het begin van het schooljaar wordt de kinderen in de bovenbouw geleerd een agenda te gebruiken en het huiswerk te plannen.