Het motto van onze school

Onze slogan luidt: “Plezier en resultaat, is waar De Rietendakschool voor staat!” Kinderen ervaren onze school als een veilige omgeving, die geborgenheid biedt en een zekere rust uitstraalt. Ook is het belangrijk dat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Ze moeten weten wat ze kunnen verwachten. Rust en regelmaat vormen zo een goede basis voor een kind om zich veilig te voelen. De kanjertraining is voor ons de basis voor het zorgen voor veiligheid in de school. Leerlingen leren op een goede manier met elkaar omgaan, wat zorgt voor een veilige sfeer.

Voor de veiligheid van iedereen is er een ontruimingsplan op de school aanwezig. Jaarlijks vindt er een ontruimingsoefening plaats samen met het team en de leerlingen. Op onze school zijn een aantal leerkrachten met een BHV (bedrijfshulpverlening) diploma. Dit houdt in dat deze leerkrachten, EHBO activiteiten kunnen uitvoeren en weten hoe te handelen bij een ontruiming. Jaarlijks vindt er nascholing plaats om up to date te blijven.