Dit jaar onder de aandacht

We houden ons dit jaar bezig met het verdiepen van de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8  in onze school. Dit doen wij via de werkwijze van Stichting Leerkracht. Deze werkwijze is er op gericht om met het hele team de school tot ontwikkeling te brengen. Leerkrachten stellen samen doelen en acties op om het onderwijs te verbeteren. Ook gaan leerkrachten bij elkaar op lesbezoek om van elkaar te leren en te kijken of bepaalde interventies werken.

Met het team is afgelopen schooljaar een jaarplanning opgesteld die komend schooljaar zal doorlopen.

Alle leerkrachten zijn geschoold door het kanjerinstituut. Ook dit jaar schenken we hier aandacht aan, we hebben een kanjerexpert (Monique Kraaijenhof) die in de groepen komt kijken.

In de kleutergroepen hebben we een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarbij de kleuteruniversiteit en het digikeuzebord de basis is. Deze ontwikkeling gaan wij komend schooljaar doorzetten.

Het komend schooljaar zal in het teken staan van de implementatie van nieuwe methodes in de groepen 3 tot en met 8.