Dit jaar onder de aandacht

We houden ons dit jaar bezig met de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8  in onze school: waaronder o.a  schoolafspraken en regels. Dit op schoolbreed niveau en op klassenniveau. Alle leerkrachten zijn afgelopen schooljaar geschoold door het kanjerinstituut. Ook dit jaar schenken we hier aandacht aan, we hebben een kanjerexpert (Monique Kraaijenhof) die in de groepen komt kijken. Tot slot zijn we bezig om een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen bij de kleuters.