Dit jaar onder de aandacht

In schooljaar 2017/2018 staat het leesonderwijs centraal . We hebben hiervoor begeleiding van onze taalexpert op school, mevrouw Rita Roelfsema en van Janna de Haan, leesspecialist bij de Ijsselgroep.

We houden ons ook dit jaar bezig met de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8  in onze school: waaronder o.a  schoolafspraken en regels. Dit op schoolbreed niveau en op klassenniveau.

Tot slot nemen we de missie en visie van onze school onder de loep.