Dit jaar onder de aandacht

We houden ons dit jaar bezig met het verdiepen van de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8  in onze school. Dit doen wij via de werkwijze van Stichting Leerkracht. Deze werkwijze is er op gericht om met het hele team de school tot ontwikkeling te brengen. Leerkrachten stellen samen doelen en acties op om het onderwijs te verbeteren. Ook gaan leerkrachten bij elkaar op lesbezoek om van elkaar te leren en te kijken of bepaalde interventies werken.

Met het team is afgelopen schooljaar een jaarplanning opgesteld die komend schooljaar zal doorlopen.

Alle leerkrachten zijn geschoold door het kanjerinstituut. Ook dit jaar schenken we hier aandacht aan, we hebben een kanjerexpert (Monique Kraaijenhof) die in de groepen komt kijken.

In de kleutergroepen hebben we een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarbij de kleuteruniversiteit en het digikeuzebord de basis is. Deze ontwikkeling gaan wij komend schooljaar doorzetten.

Schooljaar 2018-2019 hebben de leerkrachten scholing gevolgd op het gebied van EDI. Deze ontwikkeling willen wij scherp houden door lesbezoeken van een externe partij en waar nodig scholing om de kennis up to date te houden.