Dit jaar onder de aandacht

In schooljaar 2018/2019 staat wederom het leesonderwijs centraal . We hebben hiervoor begeleiding van onze taalexpert op school, mevrouw Rita Roelfsema.

We houden ons ook dit jaar bezig met de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8  in onze school: waaronder o.a  schoolafspraken en regels. Dit op schoolbreed niveau en op klassenniveau. Alle leerkrachten zijn afgelopen schooljaar geschoold door het kanjerinstituut. Ook dit jaar schenken we hier aandacht aan, we hebben een kanjerexpert (Monique Kraaijenhof) die in de groepen komt kijken. Tot slot zijn we bezig om een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen bij de kleuters.