Computers en digitale schoolborden

Computers en tablets zijn, naar ons idee, een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers en tablets te laten werken. Onze school beschikt over een modern netwerk in het hoofdgebouw en in het gebouw aan de Chroomweg. Daarnaast is er in elke groep een computer.

De groepen 1 t/m 8 beschikken over een digitaal schoolbord.. Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt en schooltelevisie worden gekeken. Prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel!

Computers en tablets worden gebruikt om de kinderen er mee vertrouwd te maken, maar vooral als middel om leerstof over te brengen en de wereld te verkennen. Kinderen oefenen in het verwerken van teksten. Zij leren informatie te zoeken op het internet. Ook wordt de lesstof verwerkt via de tablet. Het programma waarmee wij werken heet Snappet. Voor het gebruik van internet worden met kinderen en leerkrachten  duidelijke afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een protocol.

Er zijn lespakketten op het netwerk als oefenmiddel en hulpmiddel bij vakken als taal, rekenen, aardrijkskunde en voor de klassenadministratie. Voor een aantal vakken zijn digitale toetsen beschikbaar. Voor kinderen die een eigen leerprogramma hebben zijn er extra digitale programma’s.