Ipads, Chromebooks en digitale schoolborden

Chromebooks en Ipads zijn, naar ons idee, een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met Chromebooks en Ipads te laten werken. Onze school beschikt over een modern netwerk in het hoofdgebouw en in het gebouw aan de Chroomweg. Daarnaast zijn in de groepen 1 tot en met 4 Ipads beschikbaar. Voor de groepen 5 tot en met 8 zijn Chromebooks beschikbaar. Wij werken met Snappet bij bepaalde methodes. Leerlingen doen de verwerking digitaal waardoor de leerkracht direct zicht heeft op de vorderingen van de leerlingen. Daarbij is een eis dat leerlingen ook op papier werken zodat leerkrachten kunnen zien hoe leerlingen tot een antwoord zijn gekomen.

De groepen 1 t/m 8 beschikken over een digitaal schoolbord. Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt en schooltelevisie worden gekeken. Prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel!

Chromebooks en tablets worden gebruikt om de kinderen er mee vertrouwd te maken, maar vooral als middel om leerstof over te brengen en de wereld te verkennen. Kinderen oefenen in het verwerken van teksten. Zij leren informatie te zoeken op het internet. Ook wordt de lesstof  digitaal verwerkt. Het programma waarmee wij werken heet Snappet. Voor het gebruik van internet worden met kinderen en leerkrachten  duidelijke afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een protocol.

Er zijn lespakketten op het netwerk als oefenmiddel en hulpmiddel bij vakken als taal, rekenen, aardrijkskunde en voor de klassenadministratie. Voor een aantal vakken zijn digitale toetsen beschikbaar. Voor kinderen die een eigen leerprogramma hebben zijn er extra digitale programma’s.