Buitenschoolse opvang (BSO)

Domijn verzorgt in samenwerking met onze basisschool buitenschoolse opvang. De BSO-leidsters vangen kinderen na een inspannende dag op school op en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer die aansluit bij de thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staan voorop.
Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de buitenschoolse opvang; kwalitatief en gevarieerd, met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen, een hapje en een drankje nuttigen en hun verhaal vertellen aan de leidsters. Ze kunnen aan een activiteit meedoen, maar ook een rustige plek opzoeken.

Voor tarieven en informatie kunt u contact opnemen met Domijn