SOZKA / OZL

Onderwijs Aan Zieke Leerlingen IJsselgroep/Expertis

Rijnlaan 25
8032 JZ Zwolle
Tel: 088 – 09 31 880
E-mail: ozl.info@ijsselgroep.nl

Website: www.ozl.nu

of

SOZKA

Wilt u meer weten over onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen door de SOZKA? Dan kunt u nadere informatie inwinnen bij de coördinatrice van de SOZKA mevrouw M. Vink.
Telefoonnummer: 0571-292786
E-mail: coordinatorsozka@gmail.com

 

Website: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl