MR

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR is een onafhankelijk orgaan in de besluitvorming binnen een school. Het gaat vooral om besluiten over het beleid en het functioneren van de school. In sommige gevallen heeft de MR adviesrecht en in andere gevallen instemmingsrecht.

De MR van een school bestaat uit een evenredig aantal leden nl. evenveel ouders als leerkrachten. Een ouder lid van de MR dient gekozen te worden door de ouders. Een personeelslid wordt uit en door het personeel gekozen. Een MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar. Daarna kan een lid eenmaal herkozen worden.

De MR heeft regelmatig overleg met de directeur van de school. De MR probeert ervoor te zorgen dat alle betrokkenen bij de school inspraak en invloed hebben en houden. De MR doet verslag in de nieuwsbrief en er wordt een jaarverslag gemaakt over het schooljaar. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle ouders, dus als u over een bepaald onderwerp meer wilt weten, kunt u contact opnemen met een van de leden. Gemiddeld zijn er 8 vergaderingen per schooljaar. De vergaderingen zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar, dus als u wilt meepraten, kan dat meestal. De data van de vergaderingen kunt u vinden in de jaarplanning. De agenda van een vergadering kunt u op opvragen door een e-mail te sturen naar mr1rietendakschool@gmail.com.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Ouders:

  • Petra Kremer, moeder van Tiego (groep 8) en Meike (groep 5) penningmeester
  • Astrid Roelofs, moeder van Yannick (groep 5) en Yfke (groep 2) secretaris.

Leerkrachten:

  • Anneke Krukkert, voorzitter
  • Frederiek Pistorius

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De belangen van alle openbare basisscholen in Apeldoorn worden behartigd in de GMR. De vergaderingen van de GMR worden voorbereid in overleg met het Bureau Openbaar Primair Onderwijs. De GMR bestaat zowel uit vertegenwoordigers van de oudergeledingen als uit de personeelsgeledingen van de scholen.

Jaarverslagen

Klik hier voor het Jaarverslag 2016-2017

 

 

Delen via