Uitzending EenVandaag

vrijdag 22 juni 2018

Basisschool De Rietendakschool komt zaterdag 22 juni in beeld tijdens een uitzending van EenVandaag. Per mail ontvingen wij van EenVandaag vragen naar aanleiding van gesprekken met een aantal ouders van onze school. Het item van EenVandaag gaat over zorgplicht in het onderwijs en de rol van de onderwijsinspectie.

Ons bestuur heeft bij de redactie van het programma aangegeven het zeer spijtig te vinden dat noch de school, noch het bestuur is benaderd voor een open gesprek of interview. In plaats daarvan is ervoor gekozen om aantijgingen over de school te vatten in–soms zeer suggestieve- vragen en deze aan ons voor te leggen.

Wij hebben er samen met ons schoolbestuur voor gekozen om zo feitelijk mogelijk en met open vizier te reageren en om onderwerpen in de juiste context te plaatsen. Omdat wij de privacy van kinderen en ouders dienen te respecteren kunnen we niet ingaan op specifieke situaties. Een deel van de reactie is daarom off-the-record gegeven met als doel om wel de juiste situatie te schetsen.

We willen benadrukken dat De Rietendakschool haar zorgplicht serieus neemt en wij bij eventuele voorvallen op professionele wijze actie nemen. Daarbij spannen we ons altijd in voor een goede samenwerking met de ouders van onze leerlingen. Alleen samen halen we immers het beste uit onze leerlingen. Dat gaat doorgaans heel goed en we betreuren het daarom dat in dit geval de landelijke media is gezocht. We denken niet dat dit in het belang is van leerlingen, ouders of de school. De Rietendakschool wordt ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld en teamleden kunnen zich – in verband met privacy van kinderen en ouders – niet persoonlijk verweren tegen de gemaakte aantijgingen.

Het bestuur is steeds nauw betrokken geweest en staat achter het handelen van het team. Dit laat onverlet dat wij als lerende organisatie ook steeds bezig zijn met leren mét en van elkaar.

Volledige reactie De Rietendakschool

Vooruitlopend op de uitzending hebben wij alle ouders geïnformeerd en ook in de groepen hebben wij dit met onze leerlingen open besproken, uiteraard op het niveau van de verschillende groepen.

Volledig overzicht vragen EenVandaag en antwoorden

 

Vragen van media verwijzen wij naar mevrouw M. Schouten, mschouten@leerplein055.nl, bereikbaar op werkdagen via 055 539 37 59. 

Delen via