MR nieuws

maandag 21 november 2016

MR nieuws

Woensdag 2 november heeft de MR vergaderd.

Astrid Roelofs is herkozen als lid van de MR namens de ouders. Zij zal dit gaan doen voor een periode van drie jaar.

De heer Fred Berends van leerplein055 is aanwezig geweest bij de vergadering, om het een en ander uit te leggen over de voortgang op de Rietendakschool. Inmiddels is deze informatie ook met de ouders gedeeld via de mail.

Tijdens de vergadering is gesproken over het taakbeleid en het schoolondersteuningsplan. Beide punten worden teruggekoppeld naar het team, om deze daar goed door te spreken. Bij goedkeuring door het team, worden deze stukken ondertekend door de MR.

Mocht u een vergadering willen bijwonen van de MR, dan is de eerstvolgende mogelijkheid donderdag 15 december 2016. U bent van harte welkom.

Delen via