Anti-pest coördinator

maandag 26 september 2016

Mijn naam is Monique Kleinlooh-Kraayenhof

Ik ben sinds 13 september van dit schooljaar de KC (kanjer coördinator)/ APC (anti- pest coördinator) op deze school.

Pesten staat terecht hoog op de agenda voor overheid, ouders en onderwijs. Om pesten grondig aan te kunnen pakken adviseert het ministerie van OCW scholen om minstens een eigen anti pest coördinator aan te stellen. Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Wel moeten ze kunnen aantonen dat leerlingen zich veilig voelen.

Onze school richt zich op een sociaal veilige omgeving voor zowel de kinderen, leerkrachten als ouders.

Deze sociaal veilige omgeving bereiken we door het geven van de kanjertraining. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

pestenAls KC/anti-pest coördinator houd ik mij bezig met het bewaken van die sociaal veilige omgeving.

Als gevolg van deze kanjertraining houden/krijgen de kinderen vertrouwen in elkaar.

Soms gaat het weleens mis, dat kan en dat mag! De leerkracht zal nog intensiever aan de slag moeten gaan binnen zijn groep met de kanjertraining.
Indien nodig en/of gewenst wordt de hulp ingeschakeld van de KC/APC
Dit allemaal kan natuurlijk nooit bewerkstelligd worden zonder u als ouder. Over de sociaal/emotionele ontwikkeling van uw kind moeten wij zeker in gesprek blijven.
Een goede samenwerking tussen kind-school-ouders/verzorgers is essentieel en komt de sociaal veilige omgeving ten goede.

Delen via