Nieuws uit groep 3/4

vrijdag 16 december 2016

De kerstvakantie staat voor de deur! In groep 3 beginnen we met de kern waarin de laatste letters worden geleerd.
De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).
P.S. Op zoek naar tips voor spelletjes om te spelen in de kerstvakantie? Kijk op www.veiliglerenlezen.nl/ www.veiliglerenlezen.be, Voor ouders, Dit leert uw kind, kim-versie en op www.zwijsen.nl/thuisoefenen

Groep 4 is druk bezig met de tafels van rekenen. Dit kunt u thuis ook spelenderwijs oefenen. Tevens kunnen de kinderen sinds kort ook thuis oefenen voor spelling. Dit kan met het programma Bloon. De woorden van dit blok voor spelling kunnen de kinderen vinden op Bloon.nl. De kinderen weten zelf hoe ze hier moeten inloggen en wat ze kunnen oefenen.

Verder kijken we allemaal al erg uit naar het kerstdiner van donderdag 22 december a.s.

Delen via