groep 8

Het laatste jaar van de basisschool is een bijzonder jaar, waarin veel verschillende activiteiten plaatsvinden. Natuurlijk gaan we dit jaar weer op kamp en we eindigen het jaar met een musical. Ook gaan we ons voorbereiden op de overgang naar het Voorgezet Onderwijs. Aan het begin van het jaar krijgen alle ouders informatie toegestuurd over deze overgang. Wanneer zijn de open dagen? Wanneer zijn de adviesgesprekken? Hoe gaat de aanmelding in zijn werk? Ook is er nog een informatieavond over al deze onderwerpen.

Er wordt door de kinderen hard gewerkt om bij het verlaten van de Rietendakschool optimaal voorbereid te zijn op het Voortgezet Onderwijs. De kinderen moeten voldoende leerstof beheersen om de start op hun nieuwe school soepel te laten verlopen. Ook besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden. Het positief leren omgaan met elkaar is bijvoorbeeld een dagelijks gespreksonderwerp.

We houden in groep 8 adviesgesprekken met de kinderen en hun ouders. Voordat de uitslag van de Cito-toets bekend is, zijn de kinderen al aangemeld op het Voortgezet Onderwijs. Echt zenuwachtig hoeven de kinderen dus niet te zijn, alhoewel een dosis gezonde spanning heel normaal is!

De kinderen in groep 8 krijgen door het werken met weektaken ervaring met het plannen van hun werk. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid proberen we zoveel mogelijk te ontwikkelen, mede door het wekelijks leren en maken van huiswerk. Oud leerlingen geven aan erg blij te zijn dit geleerd te hebben op onze basisschool.