groep 6/7

Groep 6

In groep 6 worden de taken van de kinderen groter. Zij werken met een weektaak, waarop ze zelf bijhouden wat ze moeten doen, al af hebben en welk extra werk ze gaan maken. In dit schooljaar gaan we bij het rekenen o.a. oefenen met breuken en leren we digitaal klokkijken. Verder gaan we grotere getallen delen en hebben we het over de kommagetallen. Voor taal en spelling hebben we een nieuwe methode; Taal in beeld/ Spelling in beeld. Al deze vakken, inclusief Nieuwsbegrip (een actuele methode van begrijpend lezen), maken zij op hun eigen tablet omdat wij met Snappet werken.

Groep 7

In groep 7 krijgen de kinderen, naast de al bekende vakken, Engels. Door middel van leuke opdrachten, spelletjes, praten en luisteren leren ze al een aardig woordje van deze belangrijke wereldtaal. We gebruiken hiervoor de digibordmethode Take it easy! We vertrekken uit Nederland en gaan de landen in Europa bekijken tijdens de aardrijkskunde- en geschiedenislessen. Rekenen wordt uitgebreid met breuken, verhoudingen en procenten.
Met spelling wordt er veel aandacht besteed aan de werkwoorden. Al deze vakken, inclusief Nieuwsbegrip (een actuele methode van begrijpend lezen), maken zij op hun eigen tablet. Dit is zomaar een greep uit alle lessen die de kinderen in deze groep krijgen! Tijdens het zelfstandig werken, kunnen ze hun weektaakformulier gebruiken. Daarop geven ze aan wat ze al gemaakt hebben en hoe ze het vonden. Natuurlijk wordt er in groep 7, net als in de andere groepen, aandacht besteed aan de sociale vaardigheden van de kinderen. Door middel van onder andere thematische kringgesprekken en het schrijven van eventuele oplossingen bij problemen, leren ze hoe we met elkaar en de omgeving om gaan. Hiervoor gebruiken we natuurlijk de geleerde vaardigheden van de Kanjertraining!

Een belangrijk moment in groep 7 is het verkeersexamen. Aan verkeer wordt natuurlijk al aandacht besteed vanaf hun eerste jaar bij ons op school maar in groep 7 gaan we voor het eerst met z’n allen op de fiets. Nadat we dat regelmatig hebben geoefend, wordt het in april of mei afgesloten met een examen en een daarbij behorend diploma!
Ook belangrijk maar vooral leuk, zijn de sporttoernooien waar de kinderen van groep 6 en 7 aan mee doen. Dat zijn altijd erg gezellige dagen.