groep 4/5

Groep 4

Kinderen werken op een dag met verplichte taken en keuzetaken. Het kind leert plannen: Wat moet af en wat mag ik daarna nog doen? Op deze manier proberen we de zelfstandigheid van het kind te bevorderen. In groep 4 starten we met de verschillende methoden die je vervolgens tot en met groep 8 zult krijgen. De kinderen verwerken de leerstof op een tablet.

Begrijpend lezen doen aan de hand van Nieuwsbegrip. Een methode die uitgaat van het actuele nieuws. Bij de schrijflessen leren we de hoofdletters en we leren aan elkaar schrijven.

Groep 5

Zodra het nieuwe schooljaar is begonnen merk je het al; je hoort nu bij de bovenbouw! Op vrijdagmiddag heb je geen vrij meer maar ga je naar school. Verder verandert er niet zo veel en gaan we gewoon verder waar we gebleven zijn in groep 4. Met geschiedenis en aardrijkskunde wordt het steeds interessanter. We gaan zelfs al met dag- en weektaken werken. Ook bereiden we een spreekbeurt voor én we houden een leeskring. De informatie die we voor onze spreekbeurt nodig hebben zoeken we op in boeken of op internet.

 moniqueMonique Kleinlooh-Kraayenhof

  • Leerkracht
  • kanjercoördinator
  • anti-pest coördinator

Dagen voor de groep
Maandag, dinsdag en woensdag

 barliaBarlia Wardenaar

  • Leerkracht

Dagen voor de groep
Donderdag en vrijdag

 ellenEllen van Loon

  • onderwijsassistent

Werkdagen
Woensdag