groep 3/4

Groep 3

De dag begint in groep 3 met een leescircuit. De kinderen werken gedurende een week aan verschillende leesopdrachten; iedere dag een andere opdracht. De nadruk in groep 3 ligt vooral op het leren lezen, rekenen en schrijven. We gebruiken de methode Veilig Leren Lezen (kim-versie). Meer informatie hierover is te vinden op de website: http://www.veiliglerenlezen.nl/web/Voor-ouders.htm.

Voor rekenen hebben wij de methode Rekenrijk en Met Sprongen Vooruit. Methodisch schrijven wordt geleerd aan de hand van Pennenstreken. Deze methode is gekoppeld aan onze leesmethode Veilig Leren Lezen. De kinderen schrijven de letters die ze in de leesles hebben leren lezen. Meer informatie is te vinden op de website van de methode: http://www.pennenstreken.nl.

Daarnaast krijgen de kinderen lessen over de natuur, geschiedenis en verkeer. Verkeer naast lessen uit de methode ook praktisch tijdens het lopen naar de gymzaal en tijdens uitstapjes. En niet te vergeten de creatieve vakken en muziek. Regelmatig hebben we teken- en handvaardigheidscircuits samen met de groepen 4 en 5. Hier leren de kinderen verschillende technieken en wordt hun fantasie gestimuleerd.

Voor de sociale ontwikkeling maken we gebruik van De Kanjertraining, die als een rode draad door de hele school loopt.

Groep 4

In groep 4 werken wij met tablets. Met behulp van Snappet kunnen vakgebieden als rekenen, taal, spelling en woordenschat individueel op eigen niveau worden verwerkt en gevolgd. De kinderen krijgen eerst mondeling instructie en daarna volgt de verwerking op de tablets. Rekenen en taal d.m.v. thema s, begrijpend lezen aan de hand van Nieuwsbegip. Nieuwsbegrip gaat uit van het actuele nieuws.

Tijdens Schrijven leren de kinderen aan elkaar schrijven en hoofdletters gebruiken. Verder krijgen de kinderen geschiedenis, verkeer en kennis van de natuur.

Creatieve vakken als handvaardigheid en tekenen doen we vaak in circuitvorm samen met groep 3 en 5.

Wij werken in een prettige sfeer en om dit te bereiken gebruiken we de Kanjertraining. Om waarden en normen te leren en veel met elkaar daarover te praten.

De leerkrachten van groep 3/4 zijn:

Juf Annemarie

Groepsleerkracht 3/4

Ma t/m wo
drtdlk11_1 Juf Frederiek

Groepsleerkracht 3/4

 Wo t/m vr
ellenJuf Ellen

Onderwijsassistent

Wo ochtend