rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool september 2020

Agenda

29 mei

Pinksteren

30 mei
t/m
9 jun

Toetsweek

14 jun
t/m
16 jun

Kamp groep 8

19 jun

Studiedag

21 jun

Intekenen rapportgesprekken

Start schooljaar

We zijn dit jaar goed gestart. Met het nieuwe meubilair ziet het er prachtig uit in de school. We ervaren een fijne sfeer in de school. Wat fijn dat de kinderen zo snel gewend zijn in hun nieuwe groep. De eerste weken besteden we extra aandacht aan de groepsvorming. Zo leren de leerlingen en leerkrachten elkaar goed kennen. Binnenkort zijn de startgesprekken waardoor de leerkracht de ouders en de leerlingen nog beter leren kennen. We vinden het erg belangrijk dat er een goede band is tussen ouders, leerlingen en de school. Zo zorgen we samen voor een fijne sfeer op school. Door corona wordt dat dit jaar wel wat lastiger dan anders, maar samen doen we ons uiterste best om de lijntjes kort te houden. In 2021 is de school 100 jaar. Dit schooljaar zal daarom in het teken staan van de viering van het 100-jarig bestaan. We hebben aan …

Meer lezen

Stichting Leerkracht

Zoals u misschien wel weet werkt het team van De Rietendakschool volgens de werkwijze van Stichting Leerkracht. Dit betekent dat wij niet meer vergaderen. In plaats daarvan werken wij aan doelen via bordsessies en werksessies. De laatste vrijdag van de vakantie hebben de leerkrachten samen doelen opgesteld voor het komende schooljaar. We werken elke periode van 4-6 weken aan een van die doelen. Dit doen wij tijdens de bordsessies. Tijdens de bordsessie schrijven wij acties op om het doel te bereiken. Zo zoeken wij bijvoorbeeld literatuur op, werken de leerkrachten in groepjes samen, kijken leerkrachten bij elkaar in de klas en gaan wij in gesprek met leerlingen en ouders. De acties voeren wij uit tijdens de werksessies of op een ander geschikt moment. Afgelopen schooljaar hebben wij twee keer een ouderarena gehouden. Dit is ook een onderdeel van Stichting Leerkracht. Tijdens de ouderarena hebben wij geëvalueerd hoe het thuiswerken ging …

Meer lezen

Wanneer moet een kind thuis blijven (corona)?

Wij krijgen regelmatig de vraag of kinderen wel of niet naar school mogen met bepaalde verschijnselen. De regels voor leeftijdsgroepen zijn verschillend. Online hebben wij een beslisboom gevonden waarin u kunt zien of uw kind naar school kan of niet. Wellicht helpt dit u. Bij twijfel mag u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder. https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kind-versie-3-september/

Meer lezen

woensdag 16 september sportdag kanjer/oud Hollands

Beste ouders, Aanstaande woensdag 16 september organiseren wij een sport en spelletjes dag in het thema: kanjer en oud Hollands. Omdat dit jaar in het teken staat van het 100 jarige bestaan van onze school zal de kanjer sport en spelletjes dag een extra thema hebben namelijk: Oud Hollands. Deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. Het zou fijn zijn als de kinderen deze dag sportkleding en stevige schoenen aan hebben. In verband met corona mag u als ouder niet komen kijken. 

Meer lezen

Het nieuwe schoolplein

Zoals u weet hebben wij subsidie ontvangen van de gemeente voor een nieuw schoolplein. Dit schooljaar zal het nieuwe schoolplein aangelegd worden. We weten nog niet precies wanneer begonnen wordt met de aanleg, maar we hopen in het voorjaar op het nieuwe schoolplein te kunnen spelen. Het nieuwe schoolplein zal extra onderhoud vergen. De vader van Niek helpt ons al jaren bij het netjes houden van het schoolplein. Hier zijn wij hem heel erg dankbaar voor. Wilt u ook helpen met het onderhoud? Hier zouden we erg blij mee zijn! U kunt dit aangeven bij de leerkracht van uw kind of bij de directie. Samen zorgen we voor een mooi plein voor onze kinderen.

Meer lezen

Een fijn begin in groep 1

We zijn weer begonnen en wat hebben ze er zin in. Het was wel een beetje spannend de eerste dag voor de meeste kinderen. De tweede week ging alweer wat makkelijker en ze laten zien dat ze goed samen kunnen spelen. Het opruimen gaat heel snel en heel goed. De juffen zijn heel trots op deze klas. We hebben gewerkt aan de startweken van de kanjertraining. Ook zijn we bezig met het boek: 'Het kleurenmonster gaat naar school'. Dit vinden ze een erg leuk boek. De activiteiten die we doen hebben te maken met hoe het op school gaat.

Meer lezen

Groep 1 en 2

Beste ouders, We zijn dit schooljaar goed opgestart met de kinderen. Het blijft misschien wel raar voor jullie om de kinderen af te geven bij het hek, maar de kinderen doen het allemaal super goed. Ze zijn er al helemaal aan gewend en redden zich prima. De eerste weken werken we over kennismaken met de nieuwe klas en de Kanjertraining speelt hierbij een extra grote rol. Aan de hand van het prentenboek ´Kleurenmonster gaat naar school´ leren we over alles wat bij school hoort, over regeltjes en over het gedrag van jezelf en de klasgenootjes. Elke ochtend praten we over hoe je je voelt vandaag. A.d.h.v. een gekleurde wasknijper geven de kinderen aan of ze blij zijn, verdrietig, boos, bang, kalm of in de war zijn. Er  hangen plaatjes van kleurenmonsters aan de waslijn en als je bijv. blij bent dan hang je de gele wasknijper bij het gele blije …

Meer lezen

Groep 3 veilig leren lezen kern: start

Beste ouders van de kinderen van groep 3. Voor uw kind is een heel nieuw, wellicht spannend  schooljaar aangebroken; het leert nu lezen en schrijven! In groep 3/leerjaar 1 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Via brieven wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren! Thema kern start: Jij en ik In kern start maakt uw kind kennis met klasgenootjes, het lokaal, de juf/meester, de regels in de klas enzovoorts. Het thema van de kern is: ‘Jij en ik’. Uw kind maakt via het verhaal bij deze kern ook kennis met opa, zijn …

Meer lezen

We werken hard in groep 4

Het was even wennen in groep 4. Het werken op tablets, het vele werken en wat zijn toch die gekke vakken waarvan we de namen nog niet kenden? Nieuwsbegrip, verkeer, woordenschat, automatiseren..


Met z'n allen hebben we de afgelopen week veel nieuwe dingen ontdekt waardoor het minder spannend werd. Er is hard gewerkt maar we hebben het ook erg gezellig gehad met elkaar. Bijna iedere dag hebben we de afspraken vanuit de Kanjertraining herhaald en we hebben besproken hoe we willen dat we in de klas met elkaar omgaan. Lief zijn tegen elkaar, zeggen dat iemand moet stoppen als iets niet fijn is, we helpen elkaar, we proberen elkaar eraan te herinneren de witte pet erbij op te hebben.. Deze kinderen doen erg hun best om elkaar te helpen het witte petten gedrag te laten zien. Fijn!
Meteen de eerste week kwamen er twee nieuwe juffen op bezoek. Twee stagejuffen komen stage lopen in groep 4. Juf Zahra zal er op maandag en dinsdag zijn en juf Amanda op de donderdag en vrijdag. Welkom beiden!
Maandag 14 april en dinsdag 15 april is juf Yvet niet aanwezig op school. Juf Serena komt deze dagen invallen. Het is fijn dat we een inval juf hebben kunnen vinden die beide dagen in de klas zal zijn. Zij zal zo veel als mogelijk de planning aanhouden die de kinderen gewend zijn.
Nog even wat informatie over de gym: Wij gymmen op maandagochtend. De kinderen worden gewoon om 08.30 uur op school verwacht en zij zullen later op de ochtend met mij naar de gymzaal lopen en later op de ochtend weer terug. Zorgt u ervoor dat er passende gymschoenen en passende gymkleding in de gymtas zitten?


Meer lezen

Nieuws uit groep 5/6

We zijn enthousiast met het nieuwe schooljaar gestart. Juf Linda en meester Edwin staan de bijna de hele week voor de klas, zodat we de kinderen optimaal kunnen helpen. Op woensdag staat juf Monique voor de groep en op vrijdagmiddag helpt juf Shirley de meester. Op maandag en dinsdag is meester Joey in de klas. Hij loopt het hele jaar stage als onderwijsassistent, zodat de kinderen die extra instructie nodig hebben goed aan hun trekken komen. De komende weken staan in het teken van het goed leren van de tafels 1 t/m 10!! De leerlingen worden individueel getoetst en in de klas hangen lijsten met de resultaten. Op www.meestermichael.nl staan allerlei oefeningen om de tafels te automatiseren. Ook andere vakken komen ruim aan bod. De kinderen hebben hun sterrenbeeld nagetekend en de resultaten hangen aan het prikbord in de klas. We zijn heel tevreden over hoe het nu gaat. De …

Meer lezen

Nieuws uit groep 7/8

Wat hebben de leerlingen afgelopen twee weken veel laten zien! We zijn druk bezig met het opstarten van alle vakken. Met name de kanjerlessen laten erg mooie dingen zien en leerlingen laten veel vertrouwen in elkaar zien! De les in de gymzaal sprong hieruit waarin leerlingen over de streep moesten stappen, gaf veel nieuwe inzichten in elkaar en resulteerde in respect voor elkaar. De leerlingen hebben er samen voor gezorgd dat de klassendeur eigen gemaakt is. Ook hebben de leerlingen allemaal een eigen kalender gemaakt. Deze wordt deze week opgehangen in de klas. De leerlingen hebben allemaal een datum gekregen voor de boekbespreking en spreekbeurt. Komende vrijdag zullen we nog even rondkijken in de boekenbus. De leerlingen krijgen op school en thuis tijd om aan de spreekbeurt te werken. Juf Loeke komt in de klas helpen op de momenten dat er vakken gegeven worden waarin leerlingen meer hulp nodig hebben. …

Meer lezen
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...