rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | april 2021

Agenda

29 mei

Pinksteren

30 mei
t/m
9 jun

Toetsweek

14 jun
t/m
16 jun

Kamp groep 8

19 jun

Studiedag

21 jun

Intekenen rapportgesprekken

Vervanging

question-mark-4873541_1280
Zoals u heeft gemerkt is het op het moment lastig om vervangers te krijgen. Helaas hebben we daarom een tijdje geleden twee groepen naar huis moeten sturen. Ouders hebben dit heel goed opgepakt en hebben de kinderen thuis opgevangen. We snappen dat dit voor u ook even schakelen is en we proberen u daarom zo snel mogelijk te informeren. Ziekte laat zich niet voorspellen en vraagt soms om snel schakelen voor u en voor ons.

Door de coronarichtlijnen moeten leerkrachten sneller thuis blijven en daardoor zijn de invallers al snel ingezet. De invallers worden in de gehele regio ingezet. Aangezien veel scholen leerkrachten thuis moeten laten werken zijn de invallers snel ingezet op de verschillende scholen.

We doen erg ons best om eerst te zoeken naar andere oplossingen wanneer er geen inval beschikbaar is. Vanwege afwezigheid van verschillende vaste leerkrachten en de coronarichtlijnen zijn sommige oplossingen niet mogelijk. Zo mogen we de groep niet verdelen over andere groepen. Gelukkig hebben we afgelopen week wel een mooie oplossing kunnen vinden samen. Fijn dat ouders ons laten weten dat dat gewaardeerd wordt.

We hopen uiteraard dat het niet nogmaals voor zal komen. We moeten wel reëel blijven en we weten dat het tekort aan invallers voorlopig niet opgelost zal zijn.

volunteers-3874924_1280

Hulp gezocht: onderhoud plein

De kinderen zijn erg blij met het nieuwe plein. Heel mooi om te zien hoe zij hier spelen.
Het nieuwe plein zal wel meer onderhoud vragen. De vader van Niek (groep 8) zorgt nu voor het onderhoud van het plein. We zouden het fijn vinden als hij hier hulp bij kan krijgen. We denken dan bijvoorbeeld aan:
- Gras maaien
- Snoeien
- Losse takken opruimen
- ....

Zou u (een keer) willen helpen bij het onderhoud? Daar zouden we erg blij mee zijn. U kunt dan een berichtje sturen naar Petra Bos in Parro of mailen naar: pbos@leerplein055.nl.

gardening-tools-icon-5570871_1280

Koningsspelen

Koningsdag komt eraan op 27 april. Ieder jaar doen we samen met de school de koningsspelen. Dit zijn allemaal spelletjes waarin we met groep 1 - 8 samenwerken en plezier maken. In deze tijd is het samen spelen helaas niet mogelijk en zal dit in een aangepaste vorm moeten plaatsvinden. Kinderen voor kinderen heeft ieder jaar voor de koningsspelen een liedje met een leuk dansje. Deze zullen we schoolbreed samen doen op een aangepaste manier. Het liedje heet zij aan zij en is te vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o

We willen de kinderen vragen op vrijdag 23 april allemaal gezellig in het oranje naar school te komen en we maken er een gezellige dag van met de kinderen.

Kriebelbeestjes in groep 1

We werken over kriebelbeestjes, we ontdekken heel veel en doen samen leuke spelletjes. We hebben honing geproefd en we weten waar de honing vandaan komt. Het waren wat onrustige weken met inval en ziekte. Gelukkig is iedereen er weer. Het is fijn om te zien dat alle kinderen ook weer op school zijn en ook Lucas is bij ons in de klas gekomen om te wennen. Het is net of hij er altijd al bij was.

Met de buitenlesdag hebben we buiten geschilderd op de stenen. Niet met verf, maar met water.... Dit vonden de kinderen erg leuk om te doen.

We gaan nog even lekker verder kriebelen in groep 1. Tot de volgende nieuwsbrief.

Groep 2

PHOTO-2021-04-15-10-50-56
Hallo allemaal

Hier weer wat nieuws uit groep 2. De kinderen en de juffen zijn afwisselend op school. Door ziekte of testen of quarantaine zien we minder vaak, toch waren deze week alle juffen en kinderen weer aanwezig.
We hebben sinds een paar weken een nieuwe vriendinnetje erbij. Ze heet Cembre.
We hebben al een aantal weken gewerkt over het thema 'kriebelbeestjes'. adhv een heel leuk boek over allerlei insecten leren de kinderen veel over de verschillende kriebelbeestjes. Ze gaan ook buiten en binnen op zoek naar kleine beestjes en bekijken ze door een vergrootglas. Ze schilderen en kleien insecten en maken van een wc rolletje een bij, vlinder of lieveheersbeestje. In de bouwhoek worden insectenhotels gebouwd en duizendpoten gemaakt en in de zandtafel kunnen ze op zoek naar (plastic) insecten waar ze dan mee kunnen spelen. Bij de lichttafel leren ze spiegelen door de vleugels van de vlinders aan beide kanten precies gelijk te maken met de mozaiek. In de hal is ook een bijenkorf en een insectenhotel waar de kinderen met de insecten kunnen spelen.
Afgelopen dinsdag hebben we een natuurles buiten gehad en zijn we op zoek gegaan naar stoepplantjes en hebben ze geleerd hoe de namen zijn van de stoepplantjes en waarom die plantjes belangrijk zijn.
Het volgende thema start na de meivakantie en gaat over de boerderij.

Groetjes van de juffen.
PHOTO-2021-04-15-10-50-57

Nieuws uit groep 3

Groep 3 heeft een tekenles van (computer programma) gehad . Ze waren super enthousiast.

We hebben juf Monique een reuze kaart toegestuurd.

Nieuws uit groep 4

Maandag 12 april was de nationale buitenlesdag. Bij ons stond de Kanjertraining op de planning. We hebben samenwerkingsoefeningen gedaan waarbij we moesten samenwerken in tweetallen, in groepjes maar ook klassikaal. Dit was best een beetje lastig. Wat heel mooi naar voren kwam, zijn de verschillende rollen van de leerlingen. De ene leerling kan geweldig de leiding nemen terwijl de andere de gezelligheid met zich mee brengt tijdens zo'n oefening. Samen is het de kinderen gelukt om de oefeningen te volbrengen. Heel goed gedaan!

We zijn in de klas druk bezig met het aanleren van de tafelsommen 1 t/m 5 en 10. Het zal de kinderen helpen als ze dit ook thuis geregeld oefenen.

Na de meivakantie willen we beginnen met de boekbesprekingen. Het is belangrijk dat er een leesboek wordt gebruikt voor de boekbespreking. Stripboeken etc. mogen dus niet. Het boek moet ongeveer op het leesniveau van uw zoon of dochter zijn. Als u vragen heeft over het leesniveau dan mag u mij natuurlijk altijd een berichtje sturen via Parro. Tijdens de boekbespreking worden de volgende onderdelen verteld: De schrijver, de illustrator, de titel van het boek, er moet kort worden verteld waar het boek over gaat (in eigen woorden, dus niet voorlezen wat er op de achterkant staat), en daarna wordt er een bladzijde voorgelezen aan de groep. De kinderen uit de klas mogen vragen stellen over het verhaal. Het is dus heel belangrijk dat het boek uitgelezen is. We hebben er alle vertrouwen in dat de kinderen dit heel goed gaan doen. Het zal zeker spannend zijn maar we beginnen met het geven van de boekbespreking in een kleiner groepje om dit jaar vast te oefenen. Het is dus niet voor de hele klas.

Nieuws uit groep 5/6

Op dinsdag 13 april hadden we op school de Nationale Buitenlesdag. We hebben lekker in het park slagbal gespeeld. Op het plein hebben de kinderen met rekenen in tweetallen gewerkt met de rekenmethode “Met sprongen vooruit”. Elk groepje kreeg een rekendoosje met verschillende opdrachten mee. De leerlingen waren heel enthousiast en werkten prima samen. Als afsluiting hebben de beide groepen “Levend Stratego” gespeeld. Het was een prima dag en het weer werkte ook mee.

Wat zijn de doelen voor de komende periode:

Groep 5: Rekenen: ** Plus – en minsommen op de getallenlijn of in sommentaal uitrekenen (643+88), ** Keersommen met splitsen (6x17 of 6x32), ** Sommen tot 1000 uitrekenen door aanvullen, ** Een som als 15x99 handig uitrekenen, ** Deelsommen als 52:4 uitrekenen d.m.v. splitsen, ** Verhoudingstabel invullen en ** Uitrekenen hoelang iets duurt – 5 minuten.

Taal: ** De verleden tijd, ** Zinnen in zinsdelen verdelen, ** Voegwoorden, Luisteren en samenvatten, ** Een spreekbeurt houden, ** Woordenschat: Uitdrukkingen, Eten en drinken en Kunst en cultuur.

Groep 6: Rekenen: ** Minsommen op de getallenlijn of in sommentaal uitrekenen (643+88), ** Keersommen (6x32) d.m.v. splitsen, ** Een som als 4x399 en 15x99 handig uitrekenen, ** Deelsommen als 372:6 handig uitrekenen, ** Optellen en aftrekken tot 2000, ** Grote plus – en min sommen uitrekenen (5645-1267), ** Een plaatsaanduiding met een code lezen en ** Lengte uitrekenen.

** Taal: ** Een samengestelde zin, ** Gebiedende wijs, ** Het gezegde, ** Luisteren en samenvatten, ** Woordenschat: Eten en drinken, Kunst en cultuur en Informatie.
school-2596090_1280

Nieuws uit groep 7/8

In groep 7/8 zijn we druk bezig geweest met lessen over de politiek.
We hebben politieke partijen gemaakt en daarna zijn partijen samen gegaan en hebben een kabinet gevormd. Daarin hebben zij een ministerie gekozen en stellingen die bij de partij passen en waarvoor ze een presentatie konden geven. De volgende les gaat over het verdelen van het geld in Nederland. Erg benieuwd wat er uit gaat komen en welke partijen gaan samenwerken. 

Er worden ook erg mooie cijfers gehaald voor de boekbesprekingen en spreekbeurten.
Daarnaast maken we mooie sprongen met het landenproject, de presentatie hiervan zal vlak na de meivakantie zijn.  

Daarnaast hebben we flink geoefend met het leren en oefenen voor volgende week,
We zullen volgende week op dinsdag, woensdag en donderdag bezig zijn met de eindcito voor groep 8 en de entreetoets voor groep 7. Dit zullen we tot 12 uur gaan doen en in de middag krijgen de leerlingen fijn tijd voor ontspanning.  Willen jullie ervoor zorgen dat de leerlingen op die dagen niet voor 12 uur een doktersafspraak of orthodontist afspraak hebben ingepland? Dit in verband met lastige momenten voor herkansingen op die dagen.  

We hebben een leuke buitenlesmiddag gehad afgelopen maandag.
Komende maandag zullen we met de fiets naar de gym gaan.
GOED NIEUWS!: Veilig verkeer Nederland zorgt voor de organisatie van het praktijk examen.
Dit zal ergens in juni plaatsvinden. Hiervoor heb ik twee ouders nodig. Communicatie hiervoor zal via Parro gaan. 

Denkt u nog even aan de app? De leerpleinapp is minimaal tot niet meer in gebruik en veel mededelingen en appcontact gaat via Parro. Hierover is eerder een mailtje gestuurd over het aanvragen van gegevens.  

Mochten er vragen zijn over andere zaken, dan hoor ik dat graag uiteraard! 

Groetjes, 

Juf Naomi 


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...