rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | maart 2021

Agenda

29 mei

Pinksteren

30 mei
t/m
9 jun

Toetsweek

14 jun
t/m
16 jun

Kamp groep 8

19 jun

Studiedag

21 jun

Intekenen rapportgesprekken

Ouderapp

app-68002_1280 (1)
Per 1 april gaan wij werken met een nieuwe ouderapp. Deze app is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem en heeft handige mogelijkheden voor u en voor de school. U heeft een mail van ons ontvangen over de nieuwe ouderapp.

Vanuit de MR

Beste ouders/verzorgers,

Laatst hebben jullie een enquête ontvangen over andere schooltijden voor het nieuwe schooljaar 2021/2022. Helaas hebben we toen niet genoeg antwoorden gekregen om een beslissing te kunnen nemen. Volgende week zullen jullie opnieuw een enquête hierover ontvangen.

We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om volgend jaar naar een 5-gelijke dagen rooster te kunnen gaan. Er is nog niks vast besloten hierover. Het is belangrijk voor ons dat er zoveel mogelijk ouders hun antwoord insturen, zodat we een goed overwogen beslissing kunnen maken.

Voor de eerlijkheid laten we de ouders van groep 8 buiten beschouwing, omdat zij volgend schooljaar hier eigenlijk toch niet meer mee te maken hebben.
Mochten er nog vragen zijn, jullie mogen altijd contact opnemen via: mrrietendakschool@leerplein055.nl

Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Namens de MR Rietendakschool
children-725141_1280

Nieuws van de kanjer coördinator/anti pest coördinator

In de afgelopen periode hebben de leerkrachten extra geïnvesteerd in het sociaal welbevinden van de kinderen in de groep. Tijdens de kanjer lessen, gesprekken, kringen en spellen wordt aandacht geschonken aan de regels en de sociaal veiligheid binnen de groep.

In elke groep keer kom ik een keer kijken. Doel hiervan is dat ik graag de sfeer in alle groepen wil proeven en met elkaar te kijken of we op een lijn liggen als het gaat om kanjertaal.

Groeten,

Juf Monique

Inzamelactie: beweeg- en beleeftuin Oncologisch Centrum

Puck uit groep 6 heeft samen met haar ouders een actie opgezet om een beweeg en beleeftuin voor het oncologisch centrum Rijnstate opgezet. Dit omdat bewegen, frisse lucht en ontstressen belangrijk is voor ieder mens. Maar zeker als je kanker hebt (gehad) zijn deze zaken cruciaal voor de gezondheid. Daarom zet het Oncologisch Centrum zich in voor de realisatie van beweeg- en beleeftuin; een tuin binnen het ziekenhuis, waarin de patiënten in de buitenlucht en in een fijne omgeving kunnen werken aan hun gezondheid.

Help mee!

Voor de realisatie van de beweeg- en beleeftuin is een groot bedrag nodig. Het Oncologisch Centrum is al met diverse sponsors in onderhandeling, maar kan iedere bijdrage gebruiken om dit mooie project te laten slagen. Help jij ook mee deze wens in vervulling te laten gaan?

Laten we met elkaar een mooi bedrag realiseren door lege flessen in te zamelen. Met dit bedrag zorgen wij er als school voor dat de beweeg en beleeftuin gerealiseerd kan worden.

Als u wilt helpen kunt u flessen inleveren op school in het hoofdgebouw. Wilt u deze dan meegeven aan uw kind. Vanwege de coronamaatregelen willen wij zo min mogelijk mensen in de school ontvangen. Vanaf aanstaande maandag staat er in de grote hal een doos waar de flessen in verzameld worden. Wij bedanken u alvast voor uw steun!

Oncologisch Centrum
Rijnstate heeft de zorg voor mensen met kanker goed geregeld in het Oncologisch Centrum. In dit centrum werken verschillende gespecialiseerde teams die zich iedere dag weer inzetten om hun patiënten een zo passend mogelijke behandeling te geven. Hulp bieden aan patiënten stopt echter niet bij de medische behandeling.

Beweeg- en Beleeftuin
De te realiseren tuin grenst aan de oncologische kliniek en dagbehandeling en de afdeling met kwetsbare ouderen (geriatrie). In de tuin kunnen oncologische patiënten en kwetsbare ouderen – al dan niet onder begeleiding van een fysiotherapeut - diverse oefeningen doen om aan hun conditie te werken. In plaats van een saaie sporthal heerlijk naar buiten! Ook kunnen de patiënten die een chemokuur of andere therapieën ondergaan voor de duur van hun behandeling in deze tuin verblijven, met een prachtig uitzicht over de Arnhemse bossen. Deze tuin is ook toegankelijk voor patiënten in een bed of een rolstoel.

Auto's

We hebben fijne weken gehad, waarin we zien dat de kinderen lief zijn voor elkaar en elkaar heel goed helpen. We zijn nog bezig over de garage. Tijdens de lessen doen we veel spelletjes die met rekenen en taal te maken hebben. We hebben een race gedaan met een dobbelsteen, we hebben speelgoed auto's gekocht. We zoeken naar de letter B. In de bouwhoek maken de kinderen de mooiste creaties. Van brug tot autowasstraat om de auto na de reparatie o0k weer school te maken. Ook hebben we het verkeer erbij betrokken, wat is veilig en wat niet als je met de auto gaat en waar moet je op straat op letten als je buiten gaat spelen of ergens naartoe gaat.

Tijdens de kanjertraining hebben we goed samengewerkt en zo konden de benen van 2 kinderen fietsen.

Hard gewerkt in groep 3

bees-44503_1280
Na een aantal weken alweer in de groep te zijn kunnen wij met trots zeggen wat een fijne, sociale groep 3 dit is! Dit delen wij dan ook geregeld met de kinderen door veel complimenten uit te delen in de klas.

Op dit moment zijn we alweer begonnen in kern 8 van veilig leren lezen. De een gaat als een speer met lezen en de ander vindt het nog moeilijk. Dit geldt natuurlijk ook voor de overige vakken.

Tijdens de rapportgesprekken hebben wij met u gesproken over de ontwikkeling van uw kind(eren). Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het afnemen van de midden toetsen van CITO. Voor de leerkracht soms best een pittige taak, omdat in deze gekke tijd wij te maken hebben met de afwezigheid van kinderen, dus toetsen die dan ingehaald moeten worden.

De uitslagen van de midden toetsen CITO bespreken wij met het gehele team en gebruiken wij vooral als meetmoment om te kijken waar uw kind staat in zijn/haar ontwikkeling. Hier kunnen wij dan ons onderwijs weer op aanpassen.

Op naar hopelijk een rustiger tijd met veel onderwijsuren voor de kinderen. Maar het allerbelangrijkste:

Blijf gezond!

Wij helpen elkaar in groep 4

friends-3408314_1280
In alle groepen gebruiken wij een bord in de klas waarop staat aan welk doel wij met elkaar gaan werken. Dit doel komt vanuit de kinderen. Wat gaat er nog niet helemaal goed en wat kunnen wij daaraan doen met elkaar? Daarbij checken we iedere dag in om te zien hoe we de klas binnen zijn gekomen en we checken aan het einde van de dag uit om te kijken hoe de dag was. Dit is een ritueel vanuit Stichting LeerKracht. De kinderen in groep 4 zijn dit al helemaal gewend en doen ontzettend goed mee.

Deze week staat het elkaar helpen centraal. De kinderen hebben drie acties bedacht waar we op moeten letten deze week: Iedereen mag meedoen, we stellen vragen aan elkaar als we zien dat iemand hulp nodig heeft en we letten goed op onszelf. Aan het einde van iedere dag bekijken we wat er goed ging op die dag. Dit zetten we bij de successen. Het is fijn om met elkaar na te denken hoe het nog leuker wordt en hoe we het nog fijner hebben in en rondom de klas. De kinderen in groep 4 doen dit al super goed!

Nieuws uit groep 5/6

Meester Tim is as vrijdag 19 maart voor het laatst in de groep en gaat vanaf volgende week lesgeven in groep 4. Meester Edwin gaat elke week meer werken en voor volgende week dinsdag en de dinsdag erop komt er een invaller genaamd Juf Jeanette Lain-Holtman. In week 14 werkt Meester Edwin weer volledig. In groep 6 hebben de kinderen een complimentenslinger gemaakt. Alle kinderen gaven elkaar complimenten. De resultaten zijn prachtig geworden.

Wat hebben de kinderen verder gedaan:

Groep 5: Met rekenen zijn de doelen: ** 1 kg=100 g, ** 3100 g=3,1 kg, ** Plus -en minsommen op de getallenlijn uitrekenen (743-200), ** Schattend vermenigvuldigen met kommagetallen (6 x 3,98 =) en ** Deelbaarheid onderzoeken ( 16 is deelbaar door 2, 4 en 8)

Met taal zijn de doelen: ** De persoonsvorm, ** Het gezegde, ** Het onderwerp, ** Een samenvatting schrijven, ** Uitdrukkingen over menselijk lichaam en Woordenschat: Familie en vrienden, Bewegen, sport en spel.

Groep 6: Met rekenen zijn de doelen: ** Getallen tussen 10.000 en 100.000 op volgorde zetten, ** Cijferend aftrekken, ** (terug) tellen met sprongen van 10.000, 1000, 100 en 500, ** Een staafgrafiek maken op basis van gegevens en ** Cijferend aftrekken met een 0 in de som.

** Met taal zijn de doelen: ** De persoonsvorm, ** Het gezegde, ** Brainstormen, ** Woordenschat: Familie en vrienden, Bewegen, sport en spel en Rekenen.

We zijn heel blij met de positieve ontwikkeling van de beide groepen!!
road-signs-151608_1280

Nieuws uit groep 7/8

Groep 7 is al druk aan het oefenen voor het theorie gedeelte van het verkeersexamen.
Ik heb alleen nog geen reactie gekregen op de hulp.
Ik heb voor over 6 weken ongeveer, 6 ouders nodig die als controlepost onderweg willen
checken of de route goed wordt gefietst. Zou u mij nog willen laten weten als u deze hulp wil bieden?

Groep 8 wacht in spanning af wanneer eindelijk de eindfilm geleverd wordt.
Hopelijk zal dit komende week nog zijn zodat we kunnen kijken naar de rolverdeling.
BELANGRIJK: groep 8 moet voor 1 april aangemeld zijn op het VO.
Komende periode houden we ons ook bezig met het oefenen voor de eindtoets die in april al plaats vindt.

Verder zijn we in de klas druk bezig met het landenproject.
Hierbij werken we in groepjes samen aan een gekozen land.
Voor dat land zoeken zij plaatjes in informatie.
Zij zullen dat in het groepje presenteren. 1 van de onderdelen gaat over eten en daardoor mogen
zij ook iets typisch te eten uit dat land meenemen voor de presentatie. Hier maken we een mooi project van.

Ook merk ik en zie ik dat de sociale sfeer in de groep elke dag iets beter gaat.
Dit is enorm fijn om te zien en om zo met de groep te werken!
We hebben samen ook een doel voor ons doelenbord opgesteld en daarin hebben we aangegeven te willen werken aan het naar elkaar luisteren en het goed kunnen werken op rood en oranje bij het stoplicht. Zo werken we aan nog meer positiviteit in de groep.

Met vriendelijke groetjes,
Juf Naomi

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...