rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | januari 2023

Agenda

29 mei

Pinksteren

30 mei
t/m
9 jun

Toetsweek

14 jun
t/m
16 jun

Kamp groep 8

19 jun

Studiedag

21 jun

Intekenen rapportgesprekken

20220912_164247

Groep 1-2

Zoals u misschien al gezien hebt in de klas zijn we na de vakantie gestart met het thema “Wij gaan bouwen”. Vorige week hebben we als opening van het thema een rondje gelopen door de wijk en ontdekt dat er veel verschillende woningen zijn. In de groep hebben we met behulp van foto’s elkaars huizen bekeken en hebben de leerlingen erover verteld. Deze week gaan we daar uitgebreid mee verder. We hebben ook een vragenmuur gemaakt. Op deze muur hangen allerlei vragen die te maken hebben met bouwen. De komende weken zullen we samen met de leerlingen op zoek naar de antwoorden.

De bouwhoek is verplaatst naar de gang en is nu een bouwplaats geworden waar druk gebouwd wordt. Uiteraard wel met een veiligheidshelm. Materialen en gereedschap kunnen worden gekocht bij de Bouwmarkt. We zijn die samen aan het inrichten met de leerlingen.

Het huisje is tijdens dit thema veranderd in een lunchroom waar de bouwvakkers terecht kunnen voor een lekker broodje of een snack.

De letter “H” van huis staat centraal en samen hebben we al veel woorden gevonden die beginnen met de “H”.

Deze week staat het cijfer 8 centraal. We doen daar allerlei spelletjes mee. Zoals pak eens 8 voorwerpen uit de klas, steek 8 vingers op, en laat samen met je maatje met twee dobbelstenen zien wat samen 8 is.

Volgende week maandag 23 januari gaan we naar de voorstelling “Zirkoes Fantaztika” in Orpheus. We hebben daar nu al veel zin in. Wat fijn dat we voldoende auto’s hebben.

Hartelijke groet,

Juf Eveline, Juf Dilek, Juf Loeke en Juf Jolanda.
maintenance-g122f46c7c_1280

Nieuws uit groep 3

We zijn aan de laatste nieuwe letters begonnen. Aan het eind van kern 6 hebben we alle letters geleerd. Vanaf kern 7 gaan we veel oefenen met begrijpend lezen en hoe we nieuwe woorden schrijven.

Deze week zijn we ook begonnen met de cito toetsen. Daar zijn we ook volgende week nog mee bezig. De kinderen doen heel erg hun best.

Met rekenen zijn wij de getallenlijn aan het uitbreiden. We leren al getallen tot en met 50. Dat is best lastig. Maar ook heel erg leuk. Met splitsen hebben wij vandaag geleerd hoe je een tiental moet gaan splitsen. Ook dat is erg leuk om te doen.

Vorige week hebben we samen met groep 4 geknutseld. We hebben een vogelhuisje gemaakt met echt vogelzaad. Als ze klaar zijn gaan we ze ophangen en kan iedereen zien hoe leuk ze zijn geworden.
thumbnail_download

Groep 4

In groep 4 hebben wij een leerlingenbord. Een bord waarop we inchecken, waar het doel staat waaraan we werken, waar de bijzondere dagen staan en waarop we de successen schrijven.

Eén van de successen was vorige week de kanjerles. We merkten dat het lastig is om goed in de rij te gaan staan buiten. Bij de kanjerles hebben we dit geoefend en het gaat nu al een stuk beter. We gaan nu rustig in de rij staan en blijven van een ander af. Fijn! Daarnaast zijn we ook bezig geweest met vertrouwingsoefeningen zoals de klok en we hebben weer een nieuw hoofdstuk gelezen uit ons kanjerboek. Dit keer ging het verhaal over Max die geen zin had in school. Waarom moeten we eigenlijk naar school? Wie vindt het fijn op school? En hoe fijn is het dat we op school kunnen samenwerken en samen kunnen spelen?

Op het bord in de klas staat als doel: Ik luister goed naar een ander. Wij hebben rondom dit doel al mooie successen mogen ervaren. Het naar elkaar luisteren als iemand iets vertelt, het goed wil maken of iets uit wil leggen. En ook toen juf een boekbespreking gaf. De kinderen hebben aandachtig geluisterd. Wij weten zeker dat ze prachtige boekbesprekingen gaan geven.

Nieuws uit groep 5

Wat zijn we vorige week weer fijn begonnen in groep 5. Iedereen is uitgerust na de kerstvakantie op school gekomen. Helaas voor ons heeft Latifa voor de vakantie wel afscheid van ons genomen. Zij is in de vakantie verhuisd naar Arnhem. Wij wensen haar veel plezier in haar nieuwe huis en op haar nieuwe school. Daar staat ook tegenover dat Nicolette (tijdelijk) terug is van de reis en weer een paar weken bij ons is. Welkom Nicolette in groep 5.

Kanjer

Vorige week zijn ook de Zilveren weken begonnen. Hierin zijn we weer opnieuw bezig met de groepsvorming na de kerstvakantie. Zo hebben we de afspraken in de klas herhaald, een aantal samenwerkoefeningen en spellen gedaan en elkaar door middel van een bingo verteld over de vakantie.
Vandaag hebben we een nieuw kanjerdoel op ons bord gezet. Wij gaan er voor zorgen dat iedereen zich fijn voelt in de klas en niemand wordt buitengesloten. Een mooi doel voor de komende weken.
Cito

Deze week zijn we begonnen met de middencito's. We hebben begrijpend lezen al af en wat heb ik een mooie groei gezien bij de leerlingen. Morgen staat het tweede deel van woordenschat op het programma en volgende week rekenen en spelling. Tussendoor worden ook de AVI en DMT toetsen afgenomen.

Fout en nieuw disco

Afgelopen vrijdag hebben we een erg leuke fout en nieuw disco gehad. We hebben iedereen zien genieten en wat zag iedereen en mooi uit. Ook hebben we al veel danstalent gespot, dit gaat tijdens de schooldanslessen die we in maart en april krijgen nog goed van pas komen.

Nieuws uit groep 6

language-g96d682e05_1280
Ondertussen zijn wij alweer bijna 2 weken aan het werk na de kerstvakantie.

En hoe..

Met rekenen zijn we gestart in blok 5:

Doelen:
 • Kolomsgewijs aftrekken
 • Breuken met elkaar vergelijken
 • Klokkijken analoog en digitaal
 • Legenda/kaart aflezen
Met spelling zijn we ook in een nieuw blok gestart.

Doelen:
 • Verkleinwoord
 • Cadeau woord
 • Klankgroepen woord
 • Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
 • Persoonsvorm
 • Leestekens
En uiteraard oefenen we daarnaast ook nog de werkwoordspelling.

In het nieuwe blok van taal gaan wij van alles leren omtrent het thema: sport.

Ook bij het nieuwe blok van Atlantis gaat het over het thema sport.

Ondertussen gaan de wereldoriëntatie vakken/Engels gewoon door. En hebben wij uiteraard nog tijd over voor ontspanning en creativiteit.(muziek,dans,gym,handvaardigheid en tekenen)

De verlengde schooldag is gisteren gestart. Fijn om te zien dat er weer zoveel kinderen hier enthousiast aan deelnemen!

Inmiddels hebben wij de CITO toetsen begrijpend lezen en woordenschat afgerond.

Ook volgende week staan er nog CITO toetsen gepland. Zorg ervoor dat uw kind goed uitgerust op school komt. Dit bevordert de leerstand.

Tijdens de stilleesmomenten nemen wij ook nog de individuele leestoetsen af bij de kinderen. Zo kunnen wij de ontwikkeling van het technisch lezen extra goed volgen.

In de mail heeft u informatie gehad over het zwemmen, waar wij met de bovenbouw aan willen deelnemen. Mochten er opmerkingen/vragen/antwoorden op vragen zijn, deze graag mailen aan mij. Mkraayenhof@leerplein055.nl

Onze klasseouder Francis heeft dit ook al aan u aangegeven in de app.

Na de kerstvakantie merken wij vaak dat de kinderen weer even moeten wennen aan elkaar. Om dit weer zo fijn mogelijk te laten verlopen zetten wij de kanjertraining wat vaker in op verschillende momenten in de week. We kijken weer even naar:
 • Wie ben ik?
 • Ik mag er zijn
 • Complimenten geven
 • Welke pet past bij mij?
 • Hoe gedraag ik mij in de groep?
Mochten er persoonlijke zaken zijn die u wilt bespreken omtrent uw kind dan graag bellen, mailen of een bericht in de Parro naar juf Yvet: maandag/dinsdag. Of juf Monique: woensdag/donderdag/vrijdag.

Ook bij ziekmelding graag een berichtje bij de leerkracht van die dag!

Op naar het eerste rapport!

baseball-g40878d1ca_1280

Nieuws uit groep 7/8

De eerste twee weken na de kerstvakantie zitten er alweer bijna op.
We zijn fanatiek gestart vorige week met het oefenen van de laatste onderdelen voor de cito.

We hebben in deze week de cito voor begrijpend lezen, woordenschat en spelling afgerond.
Ook zijn de leerlingen aan de beurt geweest voor het AVI lezen.
Volgende week rest ons dan nog rekenen en werkwoordspelling. Denkt u aan het plannen van afspraken na 12 uur? Zo hebben wij ook tijdig een advies en lopen we niet achter. We zijn nu al trots op wat de leerlingen laten zien!

Tussendoor zijn we bezig met de lessen van rekenen. Iedereen werkt sinds 2023 op een S boekje. Dit gaat goed tot nu toe en we zijn erg nieuwsgierig naar de eerste toets.
We zullen na de toets ook nog een supertoets maken van rekenen om te kijken hoever het staat met de verschillende onderdelen binnen het rekenen.

Verder zitten we met taal in het thema portret voor groep 8 en in het thema flits voor groep 7. Deze thema’s sluiten aan bij de zaakvakken en Atlantis.

Met Atlantis hebben we nog twee weken voordat we de toets gaan maken. Daarna zullen we in een nieuw boek gaan starten.

We hebben een mooi doel opgesteld op ons bord, uiteindelijk werden dit er twee. De komende tijd werken we aan: Alle kinderen krijgen tijd + spullen (materiaal) om het werk goed te kunnen maken.
Het tweede onderliggende doel is: We werken in heel groep 7/8 aan de sfeer in de klas. We hebben hier mooie acties bij uitgeschreven. Het onderste doel kijkt met name naar het stukje kanjertraining. Hoe gaan we met elkaar om en wat zijn elkaars grenzen? Deze respecteren wij.

Morgen is de toets van tijdzaken. Daarna zullen we bekijken welk onderwerp van zaakvakken we oppakken. Dit zal hoogstwaarschijnlijk aardrijkskunde en topografie zijn.

Zodra de toetsen van de cito allemaal ingevoerd en nagekeken zijn, zullen we de gesprekken voor groep 8 gaan plannen voor de adviezen. Deze momenten worden open gezet in Parro en kunnen daar worden ingepland. Leerling en ouders zijn hierbij aanwezig.

Groep 8 heeft deze week ook al kennisgemaakt met de musical.
Het enthousiasme spat er vanaf!

Mochten ergens nog vragen of bijzonderheden over zijn, dan horen we dat graag.

Liefs, de juffen van groep 7/8


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...