rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | oktober 2022

Agenda

29 mei

Pinksteren

30 mei
t/m
9 jun

Toetsweek

14 jun
t/m
16 jun

Kamp groep 8

19 jun

Studiedag

21 jun

Intekenen rapportgesprekken

20220912_164247

Groep 1-2

In groep 1-2 zijn we nog volop bezig met het thema “Wij gaan naar buiten” waar het thema van de Kinderboekenweek Gi-ga groen mooi bij aansluit. We zijn met de groep naar het park geweest waar we samen bladeren, takken, eikels en kastanjes hebben verzameld. We gebruiken de eikels en kastanjes onder andere voor rekenactiviteiten zoals wegen met de weegschaal. Waarbij begrippen zwaar/licht worden geoefend. Daarnaast worden er met behulp van cocktailprikkers leuke beestjes en poppetjes van de eikels en kastanjes geknutseld.

De letter van de week is de letter ‘g’. Samen hebben we ontdekt in welke woorden je de g-klank hoort. Het is mooi om te zien dat de kinderen tijdens het voorlezen spontaan letters aanwijzen die zij herkennen.

Dagelijks wordt er voorgelezen in de groep en in het kader van de Kinderboekenweek hebben afgelopen dinsdag leerlingen van groep 5 ons voorgelezen. Dit was een groot succes en we gaan dat zeker vaker doen.

Volgende week sluiten we het thema “We gaan naar buiten” af en gaan we op maandag 17 oktober samen met de peuters naar het bos. We hebben daar veel zin in.

Groetjes van,

Juf Eveline, Juf Dilek, Juf Loeke en Juf Jolanda.
alphabet-gcc4d13b60_1280

Groep 3

De kinderen groep 3 zijn heel hard aan het werk. Zo hard zelfs dat kern 2 van veilig leren lezen al weer klaar is. We gaan dus beginnen met kern 3. In kern 3 leren de kinderen de letters d, oe, z, ij en h. Dit betekent dat ze nog meer woorden kunnen gaan lezen. Wilt u ook thuis meer met lezen gaan doen? Elke vrijdag gaat de groep naar de bibliotheek bus. Als u kind het eigen pasje van de bibliotheek mee neemt, dan kan het op dat moment ook voor thuis boeken gaan uitzoeken. Met rekenen zijn wij begonnen met splitsen. Dat is soms nog best lastig, want als je 5 koekjes mee naar school neemt en de juf eet er 3 op. Hoeveel koekjes heb je dan nog over? We maken in de klas gebruik van splitshuisjes en teldopjes zodat we ook splitsspelletjes kunnen spelen. Dat is altijd heel erg leuk.

Vorige week woensdag zijn we met de klas gaan kijken bij de moestuintjes. Daar is de laatste tijd veel veranderd. Er is al voor bijna elke klas een moestuintje af. Nu nog wachten tot het weer tijd is om van alles te gaan zaaien.

De laatste paar weken hebben ze kinderen muziekles gehad. Ze hebben daar veel leuke dingen gedaan en volgende week gaan ze ook aan de andere kinderen laten horen en zien wat ze geleerd hebben.

Volgende week nog even heel hard werken en dan is het al weer herfst vakantie.

autumn-g6ae856286_1280

Nieuws uit groep 5

Aladdin

Gisteren is groep 5 samen met groep 6 naar de musical Aladdin in Scheveningen geweest. Onze school was uitgenodigd door het Jeugdeducatiefonds. Het was een fantastische beleving. Een magische show met mooi gezang, prachtige dansen en een echt vliegend tapijt. Iedereen heeft er van genoten.

Lezen bij de kleuters.

Afgelopen woensdag hebben wij in de kader van de kinderboekenweek voorgelezen bij de kleuters. Iedereen had een boek voorbereid en deze voorgelezen aan een kleuter. Een aantal leerlingen hebben zelfs 2 boeken voorgelezen. Een activiteit die we zeker nog een paar keer gaan herhalen.
Kanjertraining

Volgende week woensdag kunt u, als u daar interesse in heeft, een kanjerles bijwonen. Informatie hierover volgt nog via Parro.

Waar gaan we aan werken?

De komende weken starten we weer met nieuwe blokken voor rekenen, taal en spelling. Met rekenen gaan we verder met delen, tafelsommen als 3x14 leren uit te rekenen en handig rekenen tot 1000. Met taal gaan we beginnen met het blok Noodweer, waarin we het gaan hebben over het weer en de trappen van vergelijking gaan leren. Tot slot gaan we met spelling onder andere het bijvoeglijk naamwoord en het kilowoord leren.

groep 6

Wat was het een leuke opening van de kinderboeken week met als thema: Giga groen!
We hebben extra tijd besteed aan stillezen, wat kunnen de kinderen goed en geconcentreerd lezen zeg! Uiteraard besteden we ook extra aandacht aan de creatieve vakken rondom dit thema.
De toets van wereldzaken en topo was best een beetje lastig voor sommigen. Twee toetsen tegelijk, maar daarvoor krijgt uw kind ruim 3 weken de tijd om te leren. Het werkboek dat extra meegegeven wordt dient als naslagwerk. Erg handig voor u ook om beeld te krijgen waar het hoofdstuk over gaat.
De blauwe werkboeken(wereldzaken) moeten z.s.m na de toets weer op school zijn, zodat wij verder kunnen met het volgende hoofdstuk.
De kanjerlijsten van het KanVas zijn ingevuld door de kinderen. Vragen rondom sociale veiligheid en samenwerken/samenspelen zijn individueel ingevuld.  Uit de ingevulde lijsten  blijkt dat er een veilige en fijne sfeer is in groep 6! Heel fijn!

Gisteren mochten wij per touringcar naar de musical Aladdin. Wat hebben de kinderen (en de juffen) genoten van deze prachtige voorstelling! Buschauffeur Erik heeft ons veilig heen en teruggereden en de medewerkers van de ABN- AMRO hebben ons heel fijn bijgestaan! Het was een dag om nooit te vergeten!
Op naar volgende week, de laatste week voor de welverdiende herfstvakantie!

Donderdag 20 oktober bent u vanaf 13.30 welkom om een stukje kanjertraining/check uit bij te wonen in groep 6!

Nieuws uit groep 7/8

Voorleeswedstrijd
Vorige week vrijdag hebben we de voorleeswedstrijd gehad in de klas.
We hebben meerdere deelnemers gehad en het was spannend tussen twee van onze lezers.
Uiteindelijk zal Nora (groep 8) onze school vertegenwoordigen tijdens de wedstrijd in de CODA bibliotheek tegen de andere scholen.

Techniekfestival
Gisteren zijn we met groep 7/8 naar het techniekfestival geweest. We hebben daar onder andere met een printer een eigen werkje van hout mogen uitsnijden en laten graveren. We hebben een VR-bril getest. Hebben gefietst om het water van de douche op te wekken en ga zo maar door. De filmpjes van die dag volgen in onze klassenvideo die we voor de/in de herfstvakantie met u zullen delen.

Wat doen we met de vakken?
Met Spelling hebben we komende week de toets van blok 2. We gaan daarin proberen zonder hulpboekje het dictee te maken en het boekje alleen nog te gebruiken bij het grammatica gedeelte.
We hopen volgende week vrijdag de rekentoets te maken van blok 2. We hebben hierin geoefend met het huiswerk en de conditietraining en gaan van tevoren in de proeftoets kijken hoe goed het er al in zit. Met taal zijn we volop aan het oefenen met de woordenschatwoorden van het thema.

We hebben veel lessen ook gekoppeld aan de kinderboekenweek. Zo hebben we vandaag een eigen taalverhaal geschreven tijdens de schrijfles. Alleen het eerste begin was ons gegeven en de rest moesten we in ons meest nette handschrift verder schrijven. Ook hebben we begrijpend lezen vandaag gekoppeld aan twee prentenboeken. De leerlingen konden tussen twee teksten kiezen en gingen verdiepend met de teksten aan de slag. Vrijdag hebben we nog een les over prentenboeken. De leerlingen gaan in een groepje een prentenboek lezen, daar een gedicht bij maken, en gaan een eigen creatieve tekening maken bij het gedicht. Zo zijn we met taal, tekenen, dichten en lezen bezig!

De leerlingen krijgen de samenvatting voor aardrijkskunde ook mee. Deze week hebben ze met de invaller de laatste les gedaan. Dinsdag ga ik met de leerlingen de samenvatting bespreken en de toets zal na de vakantie ergens zijn, datum volgt nog.

Met muziek hebben we komende dinsdag de laatste les van de muziekjuf. Ze zal met ons het laatste stukje voorbereiden voor de voorstelling voor de andere groepen op de donderdag.

Met kanjertraining zijn we begonnen aan het nieuwe blok. We gaan hierin bezig met het thema dat gaat over het helpen van elkaar als het bij de ander even niet lukt zoals het zou moeten. We geven de leerlingen hier nog nieuwe bladen over mee zodat u ook thuis nog eens kunt nalezen wat er in dit thema wordt besproken. In elke groep is er een kijkmiddag voor de kanjertraining. We hebben deze voor groep 7/8 op woensdag 19 oktober van 13.30-14.00 ingepland zodat u als ouder mee kan kijken tijdens een aantal oefeningen die we doen tijdens de les.

Stukje planning tot de herfstvakantie
Woensdag 19 oktober: 13.30 – 14.00 kijkles voor ouders Kanjertraining
Donderdag 20 oktober: topografie toets
Vrijdag 21 oktober: om 14:00 een weekje herfstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...