rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | juni 2022

Agenda

20 jun

Studiedag

21 jun

Sterrenshow

28 jun

Rapport mee

1 jul

Faculatieve oudergesprekken

3 jul
t/m
5 jul

Kamp groep 8

De kleutergroep

pile-g1fe40861b_1280
De kleuters zijn in de afgelopen week druk bezig geweest met een cadeautje voor hun vader (of opa)
SSSSTTTTT....Als het goed is hebben ze het thuis keurig verstopt want zondag gaan ze papa natuurlijk pas verrassen.
De kunstenaar is weer op school geweest om met de kinderen te werken aan het kunstproject van de hele school. Als het klaar is dan komt het op het bomenplein komt te hangen.
We spelen en werken nog steeds over de kinderboerderij en zingen veel dierenliedjes.
We oefenen veel met de getallen voor groep 1 van 1 t/m 10 en voor groep 2 van 1 t/m 20.
De kinderen leren de goede volgorde van de getallen, welke hoeveelheden daarbij horen, hoe je kunt rekenen met geldbedragen van van 1 t/m 10 euro. Ze oefenen met letterherkenning en de letters k-v-b staan centraal deze periode.
met dit mooie weer spelen we vaker buiten waarbij de kinderen dan opdrachtjes krijgen of een nieuw spel aanleren.

De laatste weken staan er nog wat festiviteiten op het programma maar daar volgt nog een aparte mail over.

De laatste weken voor de vakantie van gr. 3.

Groep 3 heeft weer hard gewerkt de aflopen weken. De kinderen hebben allerlei cito toetsen gemaakt. Volgende week ronden we de toetsen af.

Het zijn echt grote kanjers, ze doen ontzettend hun best.

Nog een paar weekjes en dan is het grote vakantie, er is nog veel te doen voor die tijd.

We zijn van de week naar de voorstelling Super Juffie geweest, het was echt super!

De kinderen hebben genoten.

Nog een bedankje voor de ouders die gereden hebben.
We zijn druk bezig met het lezen van boeken, de kinderen lenen boeken uit de bibliotheek van school.

Aan het einde van het schooljaar wordt U nog een keer uitgenodigd voor een leespresentatie van de kinderen.

Groep 4

Superjuffie

Afgelopen maandag zijn we naar de voorstelling Superjuffie geweest in het Orpheus theater. De kinderen kenden het verhaal van Superjuffie al wel, omdat we op school het boek hebben gelezen en de film hebben gekeken. Maar dit was aan het begin van het schooljaar. Superjuffie op kamp was namelijk het themaboek van het eerste thema van Atlantis.

Het was een leuke voorstelling. En het was heel knap dat de voorstelling werd opgevoerd door maar drie spelers. Ouders die hebben gereden, bedankt voor het brengen en halen!
Toetsen/rapport

De Cito toetsen zijn weer gemaakt en ik ben bezig met het schrijven van de rapporten. Mocht u graag nog een gesprek willen plannen, dan kan u zich vanaf morgen (in de middag) inschrijven via Parro. Daar zal ik gesprek momenten openzetten. Deze momenten zullen zijn in de week van 27 juni t/m 1 juli.

De kinderen krijgen vrijdag 24 juni hun rapport mee naar huis. Die dag is het ook meesters en juffendag.

Verkeer

Aankomende maandag komt een viertal studenten van het Hoornbeeck college een verkeersles geven aan groep 4. Dit zullen zij doen in de middag. Zij hebben deze opdracht vanuit hun school gekregen. Daarbij kregen zij ook de opdracht informatie aan u als ouders/verzorgers te sturen. Die ziet u in de foto.

Nieuws uit groep 5

treehouse-g222c7bf34_1280
De kleuters zijn in de afgelopen week druk bezig geweest met een cadeautje voor hun vader (of opa)
SSSSTTTTT....Als het goed is hebben ze het thuis keurig verstopt want zondag gaan ze papa natuurlijk pas verrassen.
De kunstenaar is weer op school geweest om met de kinderen te werken aan het kunstproject van de hele school. Als het klaar is dan komt het op het bomenplein komt te hangen.
We spelen en werken nog steeds over de kinderboerderij en zingen veel dierenliedjes.
We oefenen veel met de getallen voor groep 1 van 1 t/m 10 en voor groep 2 van 1 t/m 20.
De kinderen leren de goede volgorde van de getallen, welke hoeveelheden daarbij horen, hoe je kunt rekenen met geldbedragen van van 1 t/m 10 euro. Ze oefenen met letterherkenning en de letters k-v-b staan centraal deze periode.
met dit mooie weer spelen we vaker buiten waarbij de kinderen dan opdrachtjes krijgen of een nieuw spel aanleren.

De laatste weken staan er nog wat festiviteiten op het programma maar daar volgt nog een aparte mail over.
Nog een paar weken en dan begint de zomervakantie en zit dit schooljaar er weer op. De komende weken hebben we nog wel genoeg te doen. Zo is het volgende week vrijdag meester en juffendag en krijgen de kinderen hun rapport mee. Vanaf morgen kunt u, als u nog een rapportgesprek wil, zich hiervoor inschrijven. Dit gaat weer via Parro.

Daarnaast zullen we na dit schooljaar ook afscheid nemen van meester Ahmed. Hij heeft nu meer dan een jaar in onze klas stage gelopen. Vorige week had hij zijn theoretische en praktische examen is voor beide geslaagd. Wij willen hem feliciteren met het behalen van zijn opleiding en hem succes wensen bij zijn volgende opleiding. Voor zijn praktijkexamen heeft meester Ahmed een leuke tekenles gegeven waarbij de leerlingen allemaal een complimentenhand hebben gemaakt.

Vorige week zijn wij samen met groep 6, 7 en 8 ook nog naar de voorstelling: 'Een waanzinnige boomhut' in Orpheus geweest. Dit was een leuke voorstelling een voor de meeste een gezellig kennismaking met het theater. Ik wil de ouders die gereden hebben bedanken.

Tot slot hebben wij gisteren voor het eerst een pettenkwadrant gedaan tijdens de kanjertraining. Hierbij geven de leerlingen aan één leerling aan welke pet het beste bij deze leerling past en geven hem of haar desgevraagd ook tips om meer richting een pet met de witte kleur te gaan. Het was mooi om te zien dat er goed aangeven kon worden welke pet er bij de desbetreffende leerling past en er werden ook mooie tips gegeven en deze werden ook op een kanjermanier ontvangen.

CITO toetsen afgerond

math-g942187691_1280
De dagen worden warmer...de kinderen zijn wat vermoeider, gelukkig zit het toetsen erop!

Afgelopen week hebben wij het laatste deel gemaakt van de CITO rekenen. Voor bijna alle vakken zien we een mooie groepsgroei. Wij mogen trots zijn op onze kinderen.

Juf Yvet en ik zijn druk bezig met het invullen van de rapporten, aankomende vrijdag zullen wij via de parro de tijden voor een eventueel rapportgesprek open zetten. U kunt zich dan via de parro  inschrijven indien u een gesprek over het rapport wenst. Volgende week vrijdag 24 juni is het meesters- en juffendag en vieren wij onze verjaardagen. Meester Thomas en juf Yvet zullen er deze dag ook zijn. Aan het einde van deze dag krijgen de kinderen hun rapport mee.

Op naar de laatste weken, houd goed de parro app in de gaten. We houden u up to date!

b4cabc41ca7dddb9da9bfc8281324fab

Nieuws uit groep 7/8

Wat hebben we een enorm gezellig kamp gehad met de kinderen uit groep 8.
We hebben veel geluk gehad met het weer in de dagen dat we daar waren.
Het filmpje over het kamp krijgt u te zien op de afscheidsavond.
Dank voor alle hulp van ouders die dagen!

Ook groep 7 heeft hard gewerkt in de dagen dat groep 8 op kamp was.
Ik heb gezien en gehoord dat jullie goede hulpen waren in de groepen!
We hebben afgelopen maandag de route van het verkeersexamen ook twee keer geoefend.
Ik weet zeker dat de leerlingen er klaar voor zijn!

De film van groep 8 staat erop! De eindfilmscenes zijn allemaal gefilmd en de scenes worden dit weekend aan elkaar gemonteerd en er wordt een compleet geheel van gemaakt.
Nog even geduld dus voor de resultaten van de eindfilm…..

Aanstaande vrijdag leveren de kinderen hun projecten in en worden ze beoordeeld.
Een aantal die eerder klaar waren hebben hun cijfer gekregen en de anderen zullen deze maandag als ze op school komen zien op het project.

Vanaf morgen kunt u, als u nog een rapportgesprek wil, zich hiervoor inschrijven. Dit gaat weer via Parro. Ik ga vandaag nogmaals bellen met de Entreetoets om te horen wanneer deze eindelijk bij ons op school binnenkomen. Ik houd u hiervan op de hoogte! Ik ga er vanuit dat ik bijzonderheden uit het rapport van groep 7 alvast kan delen in de adviesgesprekken. Zo zijn er in ieder geval geen dubbele gesprekken nodig voor u. Vragen of onduidelijkheden mag uiteraard altijd een afspraak voor worden gepland.

We gaan nog ons blok rekenen afsluiten en ons blok spelling afsluiten.
Vandaag hebben de leerlingen de toets van Atlantis gemaakt.
Verder zijn we bezig in het thema Rap en Buitenissig met taal.
Deze gaan we ook proberen af te ronden voor de vakantie.
Met Engels gaan we samen een boek lezen en krijgen daar een Engels toets over.
Aardrijkskunde is het laatste voor de komende periode.
Donderdag 23 juni hebben de leerlingen de topo toets.

Agenda:

21 juni – verkeersexamen groep 7
22 juni – studiedag
23 juni – toets topografie
24 juni – meester en juffendag en rapporten mee
6 juli – afscheidsavond groep 8
8 juli – om 12 uur zomervakantie

Mochten er vragen, onduidelijkheden of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.
In de eerste dagen van de zomervakantie hoop ik de laatste video te editen en te sturen.

Met vriendelijke groet,
Juf Naomi
FEEST! 12 originele redenen om een feestje te vieren - Eva
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...