rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | maart 2022

Agenda

29 mei

Pinksteren

30 mei
t/m
9 jun

Toetsweek

14 jun
t/m
16 jun

Kamp groep 8

19 jun

Studiedag

21 jun

Intekenen rapportgesprekken

De kleutergroep

chipmunk-g45b18786f_1280
Het lentegevoel is weer even verdwenen. Maart roert zijn staart. De overgang van het weer is groot en zal zeker weer verkouden mensen opleveren. Wat het thema bij de kleuters betreft komt dat goed uit want we spelen en werken nu over verkouden en ziek zijn a.d.h.v. het prentenboek Drakensnot. Het verhaal gaat over een draak die zo hard moet niezen dat alle dieren in het bos bang worden. Gelukkig heeft Koosje konijn een goed idee en brengt hem heel dapper een mandje appels voor zijn gezondheid. We maken een speelhoek erbij waar de dierendokter de zieke dieren(knuffels) gaat behandelen. Mochten jullie thuis dierenspullen hebben voor de hoek om mee te spelen dan zouden we daar graag gebruik van willen maken.

De thematafel in de hal is ingericht als verteltafel en daar kunnen de kinderen met de handpoppen het verhaal Drakensnot naspelen.

De muzieklessen met juf Rahgnild zijn weer gestart op de dinsdag.

Juf Dilek heeft afscheid genomen en haar opvolgster juf Marieke start a.s dinsdag.

Willen jullie nog kijken of je een oud t-shirt hebt die de kinderen mogen verknippen en gebruiken voor het kunstproject? Kunstenaar Stephan Peters komt op 14-4 met de kinderen hieraan werken.

Op 20-4 zijn de kleuters uitgenodigd voor een leuke voorstelling in Orpheus. Superleuk voor de kinderen. Helaas voor de ouders op een lastig tijdstip. We moeten nl om 11 u in Orpheus zijn en rond 12 u weer terug. U krijgt nog nadere informatie hierover maar we gaan ervan uit dat elke ouder zijn of haar kind zelf kan brengen en halen of anders kan regelen dat de kinderen met een andere ouder mee kunnen rijden. Bij problemen zoeken we samen met de klassenouders naar een oplossing.

Even wat zaken op een rijtje:

13-4: de kinderen nemen bord en bestek (met naam erop) mee naar school voor de paaslunch.

14-4: De kinderen nemen allemaal een gekookt ei mee naar school.

Eieren ( plastic) zoeken omdat de paashaas ze zoals elk jaar weer verloren is.

De kunstenaar komt met de kinderen werken.

Paaslunch/ brunch

Eitje tikwedstrijd met de hele school

15-4: Alle kinderen vrij i.v.m Goede vrijdag.

18-4: Vrij i.v.m tweede paasdag.

20-4: 11u Theatervoorstelling ‘Propje’ in Orpheus.

22-4: De Koningsspelen. De kinderen gaan met de hele school leuke spelletjes doen.
easter-eggs-g626306552_1280

Veilig leren lezen kern 8

book-gd0ec4e885_1280
Beste ouder,

Merkt u ook hoe hard het ineens gaat? De kinderen maken nu echt flinke sprongen met lezen! In deze brief krijgt u weer informatie over het taal- en leesonderwijs in de komende paar weken.

Thema kern 8: Wat kan jij?

In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ gaan Eef en Tom logeren bij hun oma. Het buurjongetje van oma, Lin, komt ook. Het wordt een groot feest met verkleedpartijen en toneelstukjes. De leerlingen van de maan-aanpak lezen vervolgens een verhaal over hoe oma een taart had willen bakken en de leerlingen van de zon-aanpak maken kennis met de boze buurman van oma. Woorden die aan bod komen, zijn onder andere: je verkleden, logeren, knuffelen, de koffer, rommelen, verlegen, wennen en de slaapkamer, maar ook: het applaus, je adem inhouden, toneelspelen en optreden.

Woordtypen in kern 8: lezen en spellen

De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn:
 • woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals: sterk;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals: web en goud;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals: lach en bocht;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals: schrift;
 • verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals: muisje, boompje en stoeltje;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals: sla, vlo en nu.
De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: twintig en vrolijk;
 • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: koning;
 • samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: appelboom;
 • verkleinwoorden van drie lettergrepen, zoals: zakdoekje;
 • woorden van drie lettergrepen met een voorvoegsel, zoals: onrustig, ontdekking, bezoeken, gevaarlijk en verkouden.
Spelling

Verder werken we in deze kern toe naar het goed kunnen schrijven van:
 • woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en wesp;
 • eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;
 • woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap;
 • woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang.
We hebben ook de spellingsmethode Staal geïntroduceerd in groep 3, de komende weken leren de kinderen 7 categorieën aan . We hebben het hakwoord, het speciale hakwoord en het zangwoord aangeleerd.

Het rekenen gaat ook snel , we zijn bezig met het getalbegrip op de getallenlijn t/m 100 en we automatiseren het klokkijken hele en halve uren , een uur vroeger en een een uur later. De min en plus sommen t/m 10 en 20 worden geautomatiseerd. Hard werken dus.

De judo en muziekgastlessen zijn een groot succes, de kinderen doen fanatiek mee. Het zingen en sporten wordt zo goed aangemoedigd.
Greetz | Verjaardagskaart vogeltje - Verjaardagskaart sturen

Nieuws uit groep 4

Spelling

Spelling deden we deze week een beetje anders dan normaal. Normaal hebben we elke dag een oefendictee en hebben we het werkboek om in te werken.

Maar deze week zijn we doormiddel van spelletjes en werkbladen met spelling bezig geweest. Zo hingen er door de klas, in de gang en in groep 7/8 kaartjes met plaatjes. De kinderen liepen in tweetallen rond en moesten het woord opschrijven dat bij het plaatje hoorde.
We hadden een werkboekje met woordzoekers. En er was een werkblad waarbij ze bezig gingen met hoofdletters, werkwoorden, lidwoorden en zelfstandige naamwoorden. Het leuke aan dit werkblad was dat de zinnen allemaal namen van de kinderen hadden.

Pasen

We gaan alweer richting de paastijd. Donderdag 14 april hebben we gezellig een paaslunch met de klas. De kinderen hebben al lekkere hapjes op de paasei op de deur geschreven.

Ook doen we eitje tik. De kinderen mogen 1 hard gekookt ei meenemen om mee te doen met het spel.

In de klas zijn we bezig met hazen knutselen. Een leuk opdracht van juf Petronette.
Ook rekenen we met paaseitjes en daarvan is het leukst natuurlijk dat ze er af en toe één mogen opeten.

Muziek en gym

Afgelopen dinsdag zijn de muzieklessen weer begonnen met juf Ragnhild. Dit keer gingen we naar het speellokaal. De kinderen moesten bewegen op het ritme die de juf aangaf met de trom. Stampen, huppelen en trippelen. Daarna mocht ieder kind een instrument uitkiezen en gingen ze met elkaar muziek maken. Hierbij moesten ze goed op de juf letten, want zij was de dirigent en bepaalde wie er mocht spelen, hoe hard of hoe zacht en wanneer ze moesten stoppen. Ook mochten een paar kinderen de dirigent zijn.

Ook de judo is nog steeds erg leuk. Strak in een judo pak leren ze steeds meer judoën en nieuwe dingen. Heel leuk om het enthousiasme te zien bij de kinderen en om ze nieuwe dingen te zien uitproberen, ook al is het soms misschien een beetje spannend of eng.

Nieuws uit groep 5

puzzle-g0d3126384_1280
In groep 5 zijn we nu een aantal weken druk bezig met de tafels. De tafelkaart in de klas begint steeds voller te raken. Ook de resultaten op de laatste toets bij de opdrachten die te maken hebben met de tafels waren heel mooi. Ons klassendoel blijft wel dat de tafels met Pasen door iedereen beheerst worden. Wilt u thuis hiermee blijven oefenen. Via hun Moo kunnen de leerlingen ook naar een site met allemaal tafelspelletjes. Een kwartiertje per dag oefenen zorgt al voor positieve resultaten.

Voor de paaslunch hebben de leerlingen allemaal lekkere hapjes en drankjes bedacht, deze hangen op de deur van de klas, als u iets wil verzorgen tijdens de lunch, kunt zich inschrijven op de deur. Denkt u er ook aan dat die dag een gekookt ei mee te geven voor de eiertikwedstrijd.

Tot slot nog een oproep, mede namens de kunstenaar, voor het kunstwerk dat wij met de hele school gaan maken, voor op het plein, vragen wij de leerlingen allemaal drie T-shirts mee te nemen. Deze kunnen zij dan bij de meester inleveren.

Nieuws uit groep 6

tape-gee67c375b_1280
Deze week hadden we een parkeerweek voor taal en rekenen. Een herhalingsweek waarbij we hebben gekeken welke doelen er meer herhaling nodig hadden.

Bij rekenen lag de focus onder andere op het meten. Als ik 12,3 cm heb. Hoeveel dm, cm en mm is dat dan? We hebben ook geoefend met het klokkijken bij zowel analoge als digitale klokken en het kolomsgewijs uitrekenen van grote minsommen. Juf Monique had beloofd dat als de breuken goed begrepen zouden worden, ze zal trakteren op taart. U raadt het al.. Vorige week is er heerlijk gesmuld in de klas.
Bij taal hebben we een blok afgerond over de spijsvertering. Aankomende woensdag komt er iemand van het CJG een gastles geven over gezonde voeding. De gastles heet "slim eten". Dit sluit mooi aan op het thema van taal aangezien hier onder andere het maagdarmstelsel maar ook de schrijf van vijf ter sprake kwam. We zijn erg benieuwd.

Vorige week hebben we weer mooie spreekbeurten gezien. We luisteren met veel plezier naar de informatie die de leerlingen vertellen over hun onderwerp. Ga zo door!
bicycle-gf61449bcc_1280

Nieuws uit groep 7/8

Voor het verkeersexamen in groep 7 hebben we een fijne mededeling:
Iedereen is GESLAAGD voor het theoriegedeelte.
Hopelijk heb ik binnenkort meer informatie over de praktijk.

Vorige week vrijdag hebben we in de ochtend genoten van het mooie weer door de spellen voor spelling buiten te doen. We hebben daarna ook rekenspellen in de klas gedaan en in de middag hebben we geoefend voor het schoolvoetbal.

Ons uitje kon helaas door de sneeuwval niet doorgaan.
We zullen nog een nieuw moment plannen voor na de meivakantie om hier toch heen te kunnen.

Goed om te weten dat iedereen van groep 8 inmiddels aangemeld is voor het VO.
Het oefenen voor de eindtoets gaat erg goed en ook het oefenen met groep 7 voor de entreetoets gaat netjes en met weinig fouten zoals juf Linda dat kon benoemen!

Met rekenen zijn we gestart met een nieuw blok.
In dit blok is groep 8 bezig met het rekenen in meten en meetkunde, waaronder omtrek/oppervlakte en inhoudsberekeningen. Groep 7 is voornamelijk bezig met keersommen met breuken en met het afmaken van de Bareka. Zo kunnen we vanaf volgende week gericht huiswerk meegeven op de onderdelen die lastig zijn. Ook taal en spelling zijn nieuwe blokken. Met taal hebben we als doel om allemaal een voldoende te halen op de volgende toets. We oefenen daarom extra en op andere manieren met de woordenschatwoorden van de les.

Met Atlantis zijn de leerlingen op allerlei verschillende manieren bezig met opdrachten die bij de teksten passen. Zo zijn ze in verschillende vraagstellingen aan het oefenen die lijken op de cito-vraagstelling.

Met natuur hebben we leuke lessen op het programma. De lente is begonnen en we zullen daarom leuke creatieve opdrachten gaan uitvoeren bij dit thema.

Agenda:
- Buitenlesdag: dinsdag 5 april
- Kunstproject – drie oude shirts mee : donderdag 7 april
- Schoolvoetbal: woensdag 6 april
- Eindcito en entreetoets : 20 en 21 april
- Koningsspelen : vrijdag 22 april
- Meivakantie: maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei

Heeft u nog ergens vragen over of hulp bij nodig, dan hoor ik het graag.
U ontvangt van mij vlak voor/ net in de meivakantie nog weer een nieuwe klassenvideo.

Groetjes,
Juf Naomi
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...