rietendakschool
nieuwsbrief De Rietendakschool | september 2022

Agenda

26 aug

Eerste schooldag

2 sep
t/m
13 sep

Startgesprekken

6 sep

Kanjersportdag

11 sep

Studiedag

2 okt
t/m
11 okt

Kinderboekenweek

ouderarena gedrag/kanjertraining woensdag 14 september 14.15

board-gb2335755a_1280
Beste ouders,

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, houden wij weer een ouderarena. Wij horen graag wat het effect is van ons doel waaraan wij de afgelopen weken hebben met de kinderen hebben gewerkt. Dit doel heeft te maken met gedrag en de kanjertraining.

De ouderarena wordt gehouden op woensdagmiddag 14 september van 14.15 tot 15.00. Mocht u hieraan willen deelnemen, dan horen wij het graag. En anders wordt u vast benaderd door de leerkracht van uw kind.

Samen steeds een beetje beter!

Mvg juf Monique
stick-people-children-5293336_1280

Nieuws uit groep 1-2

We hebben een goede start gehad in groep 1-2. Heel fijn om elkaar weer te zien en gezellig dat de ouders weer mee naar binnen mogen. We hebben de eerste twee weken aandacht besteed aan het kennismaken met elkaar en afspraken gemaakt (de gouden weken). De leerlingen pakken dit goed op en zijn erg betrokken.

In de kring hebben we (vakantie) foto’s van elkaar bekeken en erover gepraat. Mocht u nog geen foto hebben meegegeven of gemaild dan kan dat nog. Elke leerling heeft ook zijn eigen verjaardagskalender gemaakt die een mooi plekje krijgt in het lokaal. Uiteraard is er ook heerlijk gespeeld in de verschillende hoeken.

Volgende week willen we graag voor het nieuwe thema “Wij gaan naar buiten” een schoenenwinkel inrichten met de leerlingen. Heeft u thuis nog schoenendozen, zou u die dan mee willen geven?

Hartelijke groet,

Juf Eveline, Juf Dilek, Juf Loeke en Juf Jolanda

rain-gb7f591f99_1280

Groep 3.

Wat was het spannend de eerste schoolweek! De kinderen van groep 3 zijn al heel hard aan het werk gegaan.

Ze hebben hun eerste woordjes geleerd zoals , ik, Kim en Sim. Ook hebben ze in hun schrijfschrift geschreven. Echt gerekend in een rekenboek!

De kanjertraining komt veel aan bod , want dit zijn de gouden weken. Het is fijn om elkaar weer te zien, te horen en met elkaar te spelen en in een goede harmonie met elkaar om te gaan.

Het spelenderwijs leren komt vaak aan de orde. Maar ondanks dit blijft is het een grote verandering, alles is nieuw. Het zal vast vermoeiend zijn voor uw kind . Een aanrader , als hij of zij thuis komt laat haar of hem lekker uitrusten en laat de kinderen lekker spelen.

Voorlezen is ook een goede tip , het is niet alleen leerzaam en leuk, maar geeft ook geborgenheid.

Nog een fijn weekend toegewenst, groetjes de juffen van groep 3.
children-g02bcb0980_1280

Groep 4

De kop is eraf, zoals we dat vaak zeggen. We zitten in de tweede week van het schooljaar. Het is nog stralend mooi weer buiten en de kinderen willen eigenlijk nog graag veel buiten spelen. Maar er wordt al weer hard gewerkt en nieuwe dingen geleerd. En dan is er gelukkig ook nog tijd voor een spelletje of even bewegen.

Zo zijn we met spelling bezig met de eerste twee categorieën:
  1. Hakwoord; ik schrijf het woord zoals ik het hoor. (vals) /speciaal hakwoord; daar mag geen u tussen. (melk)
  2. Zingwoord; net als bij ding-dong. (ring)
De taallessen zijn nu uit het boek van Staal. Hiervoor hebben de kinderen een bronnenboek en een werkboek. In het thema Start, waar we nu mee bezig zijn, leren ze onder andere hoe ze het bronnenboek moeten gebruiken bij het werkboek.

Ook Atlantis is nieuw voor de kinderen. Dit is de methode die we gebruiken voor technisch lezen en begrijpend lezen. Want waar let je bijvoorbeeld op als je een boek gaat kiezen?

Daarnaast zijn we druk met de Gouden Weken. We herhalen de schoolregels en klassenafspraken, zodat we er met elkaar voor zorgen dat er een fijne sfeer is in de klas en op school.

Afgelopen maandag hadden we ook de eerste gymles. Heel leuk om de kinderen sportief bezig te zien. Ik heb genoten van hun enthousiasme in de gymzaal. Denkt u wel aan de gymkleren en gymschoenen!

Groetjes,

Juf Kelly
letters-g9b3be2b9f_1280

Groep 5

We zijn weer gestart. De eerste twee weken zitten er al weer bijna op. Veel nieuwe indrukken en dingen in groep 5. Zo krijgen de leerlingen voor het eerst Engels, zijn de zaakvakken nu verdeeld over drie vakken, is Robin nieuw in de klas en hebben de leerlingen een meester. We zijn nog druk aan elkaar aan het wennen en zijn we bezig met de Gouden weken waarin we klassenafspraken hebben gemaakt en extra kanjerlessen hebben gehad.

Tijdens de eerste Engels les hebben de leerlingen al veel nieuwe woorden geleerd en zelfs al echte gesprekjes gevoerd met elkaar. Iedereen kan nu zeggen wat zijn naam is en hoe oud hij is in het Engels. Met tijdzaken, nog zo'n nieuw vak, zijn we begonnen met de tijd van jagers en boeren. Binnenkort gaan we ook starten met wereldzaken en nog wat later in het jaar met natuurzaken.

Afgelopen maandag hebben we ook de eerste gymles gehad, dit schooljaar hebben we om 09.30 gymles, dit betekend dat we gewoon op school starten en vanuit school naar de gymzaal lopen. Het viel mij op dat veel van de leerlingen op blote voeten moesten gymmen omdat zij geen gymschoenen hebben. Het is erg belangrijk dat er op gymschoenen wordt gegymd, dit is hygiënischer en veiliger. Denkt u er aan om maandag ook gymschoenen mee te geven.

Tot slot hebben wij op maandag, dinsdag en woensdag extra hulp in de klas. Op die dagen komt juf Lisa stage lopen in groep 5, zij komt van de opleiding voor onderwijsassistente is hoopt dit schooljaar af te studeren. Zij zou zich nog voorstellen in een volgende nieuwsbrief.

blackboard-g8f8ad0b48_1280

De start in groep 6

Wat hebben we een goede start in groep 6. De regels zijn besproken, de kinderen hebben uitgesproken dat ze graag naar school gaan en dat de sfeer goed is!

Bij spelling en rekenen herhalen we vooral het laatst geleerde van groep 5. Bij sommigen was die kennis een beetje weggezakt, daarom is de herhaling zo belangrijk. Vooral de aangeleerde categorieën spelling worden herhaald en de tafelsommen.

Bij taal werken we rondom het thema Amsterdam. De Amsterdamse streektaal is vaak erg grappig. De juf leidde het onderwerp in met een raadsel: "Amsterdam is een mooie stad, met hoeveel letters schrijf je dat?"

Het zelfstandig werken gaat steeds beter. Stoplicht, blokje, timer. Deze regels horen bij het werken in de klas. Het zijn hulpmiddelen voor de rustige zelfstandige verwerking. De afspraken hieromtrent zijn duidelijk.

De startgesprekken verlopen erg prettig. Fijn om alle ouders te zien samen met de kinderen en het met elkaar te hebben over de ontwikkeling, doelen en wensen van de kinderen.

Op de informatie avond van dinsdag 6 september zullen wij u nog meer inhoudelijk een kijkje geven in groep 6. Wij hopen u dan allemaal te mogen verwelkomen.

En u weet het, mocht u ons even willen spreken, dan graag voor 08.20uur of mail/bel!

Met vriendelijke groeten,

juf Yvet en juf Monique
amsterdam-g0c11c7978_1280

Nieuws uit groep 7/8

We zijn alweer bijna twee weken bezig op school en hebben al veel dingen gedaan en zijn hard aan het werk.

De komende twee weken zijn er nog startgesprekken en daarna heb ik alle formulieren voor de klassenvideo’s binnen en kunnen we als het uitkomt de eerste maandvideo in elkaar zetten.

Informatie-avond
U heeft als het goed is een mail gekregen van Petra over de informatie-avond aanstaande dinsdag 6 september.

Wat hebben we al gedaan en besproken:
We zijn begonnen met het opstellen van onze klassenregels. Deze heeft u als het goed is in Parro voorbij zien komen. Verder hebben we afspraken gemaakt over het huiswerk. Dit start nadat alle startgesprekken geweest zijn. We hebben ook een planning gemaakt voor onze spreekbeurten en boekbesprekingen en een klassendoel opgesteld waar we de komende tijd aan willen werken. Naast het klassendoel hebben de leerlingen ook een persoonlijk doel bedacht waar ze aan willen werken.

We zijn de komende tijd bezig met:
Rekenen : Met rekenen zijn we aan het instapblok begonnen. Zo kunnen we precies zien welke onderdelen uit het vorige jaar nog moeilijk zijn en dus extra aandacht nodig hebben.

Taal: Met taal zijn we begonnen met het thema toekomst voor groep 8 en het thema helden voor groep 7. We zijn daarmee goed aan het kijken naar onze woordenschatwoorden en gaan dit ook in spelvorm met elkaar oefenen.

Spelling : We zijn met spelling bezig met het opfrissen van alle tot nu toe aangeboden categorieën.

Atlantis : Groep 8 werkt aan het thema over : De wereld als fabriek. Groep 7 werkt in het thema over: Sporen uit het verleden. We zijn in die lessen bezig met het zoeken van moeilijke woorden in de tekst en het maken van opdrachten die vergelijkbaar zijn met opdrachten uit de CITO. Zo zijn we straks goed voorbereid.

Zaakvakken: Groep 7 werkt in het thema over de Grieken en de Romeinen. Deze sluit aan qua woordenschat bij de lessen van Atlantis en taal. Groep 8 werkt aan burgers en stoommachines en ook hun thema past bij Atlantis en taal.

Andere zaken: Het zelfstandig werken vraagt nog wat aandacht. Denk daarbij aan het werken met het stoplicht en het blokje en het fluisteren. We zullen hier nog wat strenger in zijn zodat we nog meer rust ervaren in de klas.

Mocht er ergens vragen over hebben of ergens niet uitkomen, wees vrij om dit via Parro/Mail of door even binnen te wandelen na schooltijd, aan mij te vragen.

Groetjes Juf Naomi

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...